torsdag, september 08, 2011

Jordbrukssubventioner ska minskas inte tvärtom

Trots att allmänna linjen borde vara att motverka ökade subventioner kring jordburksområdet får nu den svenska grisnäringen utökade subventioner. Den europeiska jordbrukspolitiken är allt annan än den som vore önskvärd, en politik som upptar en stor del av EU-budgeten i form av europeiska bönder. Överproduktion utav livsmedel är också ett stort problem, något som leder till att produkter dumpas på andra marknader, som den afrikanska som hindras ifrån att exportera sina produkter till den europeiska marknaden.

Dagens lösning med att föreslå en utökad subventionering utav den svenska grisnäringen är i sig ett resultat med tanke på att svenska grisuppfödare har svårt att på ett naturligt sätt konkurrera gentemot länder som exempelvis Danmark och Tyskland. Nämnda länder bedriver också en kraftig subventionering utav fläskkött och med tanke på att de förutom subventioner kan konkurrera med lägre priser än de svenska uppfödarna blir konkurrenssituationen lite skev.

Att Eskil Erlandsson som svensk jordbruksminister nu väljer den lätta vägen, att tillföra subventioner istället långsiktigt arbetar för att stärka den svenska jordbruksnäringen och i synnerhet grisnäringen är i sig lite granna beklagligt. Om den svenska linjen är att den övergripande europeiska jordbrukspolitiken bör begränsas avsevärt när det gäller dess omfattande subventioner utav europeiskt jordbruk, bör man från svenskt håll agera på det sätt som man önskar att det vore på den europeiska marknaden.

I det långsiktiga perspektivet bör det föras en diskussion kring hur svensk grisnäring kan stå sig starkare utan allt för många statliga pålagor, men samtidigt kunna kännetecknas utav god kvalitet och med ett djurskydd som vida överträffar många andra länder. Den planerade subventioneringen är i sig inget nytt, den övergripande subventioneringen utav jordbruksprodukter från EU-håll är också ett moment som snedvrider den europeiska jordbruksmarknaden. Producenter klarar inte av att vara lönsamma utan blir allt för beroende utav olika subventioner.

Om Eskil Erlandsson vill ta ett långsiktigt grepp om det svenska jordbruket och dess konkurrenskraft är det en en mer långsiktig diskussion som bör föras både i Sverige och i EU. Trots att det finns ett betydande motståndet mot ett begränsande av jordbrukssubventioner, speciellt från franskt håll är det i det långsiktiga perspektivet att ett helhetsgrepp tas gällande de allt för omfattande jordbrukssubventionerna. Beslutet att subventionera den svenska grisnäringen är i sig olyckligt men i ett kortsiktigt perspektiv rätt nödvändigt för att näringen inte ska riskera gå under. I det långsiktiga perspektivet behövs andra åtgärder.

Bloggar: Albin, Peter.