måndag, september 12, 2011

M fixar jobb - S raljerar

Under dagen där fokus från eget håll har varit på mitt nya jobb har fokus från regeringen varit på nya satsningar på unga. Ett speciellt paket riktat mot att fler unga ska komma in på arbetsmarknaden, som ungdomsförbundare kan man känna sig lite tillfredsställd att de unga sätts i fokus och speciellt när det handlar att etablera en ung generation på arbetsmarknaden.

Flera satsningar sätts i bruk, kvalitetssatsningar på yrkesutbildningarna, förvärvsstimulans för att underlätta och göra det mer lönsamt för ungdomar att gå från försörjningsstöd till eget arbete. Att genomföra en arbetslinje handlar mycket om att minska hindrena in på arbetsmarknaden. Den största delen handlar om restaurangmomsen, en sänkning som är efterlängtad av branschen och många av de som kämpar med små marginaler.

Det är förstås välkommet att denna satsning nu görs. Det ger utrymme för fler jobb, speciellt för unga, det gör det enklare och billigare för restaurangföretagare med en enhetlig momssats. Det är viktigt att ta fasta på att jobbskapande reformer oavsett form är viktiga. Inget jobb är mindre viktigt än något annat. Det är just det som gör det tragiskt med den nedvärderande syn som finns från socialdemokratiskt håll mot en reform som de själva ville genomföra men nu gör allt för att framstå som benhårda motståndare. Allt med sina oerhört nedvärderande och raljanta ton.

Men jag hade inte förväntat mig något annat, inte minst från herrar som Högberg och Moberg som hellre tycker det är viktigare att raljera om regeringens jobbreformer och peka finger åt hela restaurangsektorn än att beskriva sitt eget partis jobbskapande reformer. Det är viktigt att påpeka att vill man framhäva en jobbskapande politik och få den trovärdig, kan man inte ställa jobb mot jobb, behandla vissa jobb som mindre viktiga som i fallet med restaurangjobben. Fler särskilt unga får chansen till ett första viktigt jobb, restaurangägare många de som kämpar med små marginaler får nu det lite enklare. Det viktigaste är trots allt att vissa gör det enklare och billigare för restaurangsektorn samt att underlätta för unga att få sin första fot in på arbetsmarknaden. Det är arbetslinje mot antiarbetslinje.

Bloggar: Edvin.
Media: ABDN, Exp, SvD, SR, SVT.