fredag, september 09, 2011

Muller/Collin - De sista skeppsråttorna på ett sjunkande SAAB-skepp

SAAB har under sin tämligen kaotiska historia haft många betydande problem för att egentligen fungera som en kompetativ aktör på den globala bilmarknaden. En annars bespottad tidning som Aftonbladet radade igår upp tio väldigt relevanta punkter till SAAB:s problem över tid. En passande metafor som beskrev SAAB som en bil med väldigt många fel att den inte ens skulle kunna rulla till en besiktning som den givetvis skulle få underkänt på.

Än så länge finns det ett litet hopp enligt vissa. Det är lite roande att vissa dras av en ren skenhelighet att vilja trotsa verkligheten lite ytterligare trots att tingsrätten har nekat möjligheten till rekonstruktion och facken hotar med konkurs för att deras hårt arbetande medlemmar ska få sina löner.

Det finns alltjämt två människor som ännu inte har verkar ha insett vad som pågår utan stretar på i en konkurrens om vem som framstår som mer Bagdad Bob-artad än den andre. Victor Muller kämpar med vad han kallar en "Plan C", men med tanke på historian ger det mer sken av en "Plan Z", båda bokstäverna låter rätt lika när de uttalas på engelska, det kan ju förvirra lite grann. Det som ger ett litet hopp i den mörka tunneln är förstås de som säger sig vilja träda in vid en SAAB-konkurs med avsikt att vilja göra något åt de livskraftiga delarna som finns kvar utav SAAB. Kompetens, teknologi och en hängiven personal, från montörer på golvet till högt utbildade ingenjörer är bara något av de som går att göra något värdefullt av.

Det finns bara en hållhake och det är Victor Muller, mannen som vet PR men inte hur det är att driva företag och i synnerhet vet hur man tillverkar bilar eller framför allt bilar som kunderna vill ha. I längden blir Victor Mullers påverkan på SAAB:s värde betydande negativt.

Sen har vi den där Robert Collin, mannen som fortfarande tror att SAAB har förutsättningar att räddas från konkurs. Problemet är att Robert vet mer om bilar och dess färdigheter, men dessvärre mindre om hur man anpassar dem till en marknad där kunderna efterfrågar dem. Det är därför som Robert Collin under tid har gjort avtryck med en rad artiklar om hur förträffligt och som spyr galla på regeringen för att de inte gör mer för ett företag som inte klarar av det mest grundläggande, att tillverka produkter som marknaden efterfrågar.

Intrycket från i morse är att det som fortfarande går att skapa ett mervärde utav den kompetens som finns, bara att dessa investerare nu går in och gör något värdefullt av det som går att rädda ur ett framtida konkursbo. Det är bara för Victor Muller att inse att han borde inse att hans tid är förbi och för Robert Collin att inse att verkligheten är lite annorlunda än vad han vill ge sken utav.

Bloggar: Högberg, Norah.
Media: AB, AB, AB, DN, DN, DN, Exp, Exp, Exp, Exp, SvD, SvD, SvD.