söndag, september 04, 2011

Mycket ska man få läsa innan ögonen faller ur

Beslutet att inte prioritera sänkningen av pensionärsskatten är i sig rimligt i och med det rådande ekonomiska läget, då är det bättre med åtgärder som är jobbskapande samt åtgärder som främjar de mest ekonomiskt utsatta. Något i den stilen lär komma för de pensionärer med minst ekonomiska marginaler. Jag förutsätter dock att den skattesänkning för pensionärer som har varit på tapeten kommer i så småningom i den mån som ekonomin tillåter.

Egentligen skulle man vilja föra en saklig argumentation kring fallet med att Kristdemokraterna fick ge med sig. Det som dock får mitt fokus är just den raljanta ton som kommer från en i dagsläget väldigt splittrad Johan Westerholm. I ena stunden väldigt sakligt, i andra för plumpt för att det ska ses som något intellektuellt försvarbart.

"Hoppas att ni kommer trivas i sällskapet som Schlingmanns agerande nu kommer leda till för er. Tror inte jag säger grattis faktiskt, känns lite malplacerat. Undrar vad ni kommer sjunga på gemensamma sångkvällar"

Inlägget är direkt riktat mot mig och jag kan bara skaka på huvudet. Parallellerna går till agerande från de politiska företrädarna Kent Persson och Staffan Danielsson. Den senare har varit ute och förklarat sin syn på integrationen och ser en gräns för hur många vi kan integrera i Sverige. Min inställning kommer alltid att vara denna, om Staffan Danielsson ser allt för hög invandring som en belastning är han välkommen att argumentera för det, men jag kommer inte dela hans syn. Ser man alla nyanlända som en ovärderlig resurs är det ett resonemang som jag finner mig i.

Kent Persson har med sin opposition i Örebro inlett ett samarbete med en politisk vilde, tillika före detta Sverigedemokrat i syfte att stänga ute de Sverigedemokratiska förtroendevalda från de politiska nämnderna. Det är ett högt politiskt spel och jag kunde föredra om man ägnade sig åt dialog för att göra Sverigedemokraterna irrelevanta i stället för att ägna sig åt politisk taktik.

Detta kan jag säga om dessa situationer och det är i detta avseende mer seriöst med tanke på Westerholms raljanta ton. Jag förstår att det finns ett visst nöje att leka Svarte Petter med Sd och placera den i Alliansfacket, men jag föredrog om Johan Westerholm inte ägnade sig åt dessa pajaserier utan kunde föra en mer seriös argumentation vilket han tycktes glömma bort i sitt senaste inlägg. Att föra ett resonemang som att Alliansen i stort skulle ha för avsikt att närma sig Sverigedmokraterna kräver att man för en lite mer saklighet.

Media: DNEx, GPSRSvDSvT.