lördag, september 10, 2011

Några att sy(mp)atisera med? Del 2

Diskussionen går vidare kring Miljöpartiets regerings- och samarbetsambitioner. Kent, min bloggvän fick mothugg inifrån partiet på SvD Brännpunkt. Kritiken där låg mycket i anledningen att enligt Therese Molander ledde samarbetet eller rättare sagt samregerandet tillsammans med Miljöpartiet till att folk tappade sitt förtroende för Moderaterna. Den moderata profilen förvann till förmån för att bygga en maktallians.

Verkligheten är en i Örebro, men inte likadan i andra kommuner och landsting. Hur det ser ut där vore intressant att se, den som är insatt och har varit med i samarbete likt det i Örebro är välkommen att fylla i med sina erfarenheter. Det är dock rädslan kring att Moderaterna ska tappa sin ideologiska profil. Jag ger Therese rätt på den punkten, ett samarbete är inte sunt om det bara handlar om att hitta politiska majoriteter framför att framföra sin ideologiska profil.

Viljan från min sida är inte att diskussionen som förs idag ska leda till en regeringsbildning tillsammans med Miljöpartiet. Dock finns grunden för att hitta gemensamma lösningar i frågor där Alliansens syn på frågor kan möta Miljöpartiets syn. Alliansen kan inte stå och falla med sin parlamentariska minoritet ifall det finns ett tillfälle att säkra breda lösningar utan att rucka på sin ideologiska identitet.

Kan man där hitta bredare lösningar utan att det påverkar den politiska kompassen i fel riktning är det värt att försöka. Dock ska Moderaterna och föra sin egen utveckling vidare. De måste vara villiga att ompröva sig och fortsätta att förnya och förändra sig. Att stå still är inte en lösning, ett parti i ständig rörelse var det som gjorde att Moderaterna har nått de framgångar som det har inneburit i och med det förnyelsearbete som tog fart efter valet 2002.

Bloggar: Johan, Sebastian.