söndag, september 18, 2011

Några att sy(mp)atisera med? Del 3

Det tajmades tämligen väl alltihop. Per Bolund den nye ekonomiskpolitiske talespersonen för Miljöpartiet öppnade för att släppa igenom regeringens budget, de första detaljerna i regeringens och Miljöpartiets gemensamma migrationspolitik presenteras i DN och stödet för djupare samarbete mellan dessa två parter stöds av sex av tio väljare. En ståndpunkt som delas av borgerliga och miljöpartisiska väljare.

Men samarbete i vad? Frågan om direkt sammangående i en fempartiallians är direkt uteslutande, dock är migrationspolitiken ett område där gemensamma överenskommelser kan komma till stånd. Miljöpartiet spelar sitt spel helt rätt om de söker vägar där de kan komma till stånd med breda överenskommelser, dock är tanken om en gemensam regeringsallians långt borta. Det har heller aldrig varit ambitionen att gemensamt regera med Miljöpartiet och för ett parti som har ambitionen att agera blockbrytande är denna tanke helt och hållet irrelevant.

Kort om beskeden om migrationspolitiken. Fokus ligger förstås på Somalia, ett problematiskt land inte bara genom den svältkatastrof som sker för tillfället. Somalia är ett land helt utan demokratiska institutioner. Möjligheten att tillskansa sig legitima identitetsdokument är svårt vilket förstås gör det ännu svårare att att kunna komma hit då reglerna för de som saknar id-handlingar skärptes.

Vad gäller då samarbetet Alliansen-Miljöpartiet i stort? Personligen är jag nöjd utav Per Bolunds besked över att inte göra särskilt mycket väsen kring regeringens budget utan ha för avsikt att den ska gå igenom. Det är också en aspekt som man bör inse, givandet är lika viktigt som tagandet när breda överenskommelser ska komma till stånd, en insikt när Miljöpartiet ska ingå överenskommelser med Alliansen.


Bloggar: Ankersjö.
Media: ExpSvD.