torsdag, september 08, 2011

Några att sy(mp)atisera med?

Kent Persson, min moderate bloggkollega och kommunalråd är en av de moderater som har empiriska erfarenheter utav att regera tillsammans med Miljöpartiet. Därför är det ganska förståeligt att han vill bjuda in dessa till en mer djupgående diskussion kring samarbeten mellan Miljöpartiet och regeringen. Dels är det även förståeligt då det är på många punkter som det finns möjlighet för breda överenskommelser några av dem räknas upp av Kent i hans inlaga på SvD Brännpunkt.

I grunden är det ganska rimligt att många inom Miljöpartiet nu visar att de ställer sig öppna till en regeringsbildning med både Moderaterna och Socialdemokraterna. Ska man framstå som ett parti som vill agera blockbrytande finns det ingen anledning att hänge sig till en sida. Förra årets val blev väldigt tydligt i hur Miljöpartiet som del i det rödgröna samarbetet plötsligt blev en del av blockpolitiken, något som de ville bekämpa. Det ledde till och med så långt att en rad miljöpartister öppet gick ut och deklarerade sitt stöd för Alliansen.

Efter valet ter sig verkligheten helt annorlunda än vad som var tänkt. Det rödgröna samarbetet förlorade men Miljöpartiet som gick framåt är inget slaget parti. Tvärtom arbetar de frekvent med att hitta en roll i svensk inrikespolitik. I många avseende har de som parti mognat och insett sin roll som ett parti som måste ha förmåga att samarbeta med alla för att framstå som relevanta blockpolitiska motståndare.

Kents artikel i sig är inte unik. Även Anna Kinberg-Batra har varit ute och öppnat armarna gentemot sin nya kollega i riksdagens gruppledarkollektiv, Gunvor G Ericson. Flörtandet gentemot Miljöpartiet är nu något vardagligt, och förståeligt. Det parlamentariska läget är en bidragande aspekt, regeringen kan inte stå och falla för att den samlade oppositionen gör gemensam sak.

Dock behöver detta inte leda till att Miljöpartiet blir en del i regeringen. Ambitionen från de båda språkrören är att inte bli ett femte parti i Alliansen. Dock finns det en ambition att vilja ta ansvar. Den möjligheten ska Alliansen och Moderaterna i synnerhet ta tillvara på. Som Kent skriver, Moderaterna har under de senaste åren vågat ompröva tidigare ställningstaganden. I och med det finns det all anledning att hitta nya samarbetsområden med Miljöpartiet, det enda oppositionsparti som tydligt visar att de vill ta ansvar.


Bloggar: AndersKent, PeterTokmoderaten.
Media: SvD, SvD.