fredag, september 23, 2011

Reinfeldts apell inför en ignorant diktator

Den tysta diplomatin regerar fortfarande. Tio år efter Dawit Isaaks fängslande fortsätter kampen för hans frigivande. Signalen är klar, Isaak ska släppas fri, alternativt ställas till rätta om det är det som den eritrianska diktaturen nu avser att göra. I tio år har Isaak suttit fängslad för sin demokratiska kamp, utan att bli ställd till svars för vad han skulle anses ha gjort för att påverka den eritrianska diktatorn.

Nu råder den tysta diplomatin kring fallet, tystnaden ska tala kring fallet med Dawit Isaak. Den eritrianska diktatorn har förvägrat all form av diplomatisk kontakt med Sverige. Det gör sig särskilt tydligt i och med den FN-kongress som pågår i New York. Reinfeldt talar idag på en symbolisk dag, exakt tio år efter Isaaks fängslande. Det är tio år som bortsett från att demokratiska aktivister fängslas fös sina ord har inneburit en rad förbättringar. De uppsatta milenniemålen om att minska den globala fattigdomen kommer att nås, spädbarnsdödligheten minskar, antalet nya hiv-fall minskar. Fler personer går och lägger sig både mätta och friska.

Jämställdheten är nytt fokus, det skriver Reinfeldt i sin inlaga inför talet till Generalförsamlingen i FN-huset. Fokus nu ligger på världens kvinnor. Jag fick under veckan träffa en delegation kvinnliga politiska företrädare från Ghana. Deras politiska kamp handlade mycket om att just få fler kvinnor att engagera sig politiskt, att lyfta varandra och ge kvinnor mer inflytande i samhället.

Därför är utmaningarna fortsatt stora trots att de senaste tio åren har varit lyckosamma. Fler människor ska lyftas ur fattigdom, fler ska känna ökad frihet, både kvinnor och de som vill föra den demokratiska kampen vidare. Det är under dessa tio år som en svensk journalist och demokratikämpe har suttit fängslad, bara på grund av den anledningen att hans penna inte bara satte ord på ett papper, utan också gjorde ett stick i själen på en despot som inte skyr några medel och gör inget för att dölja sitt förakt för mänskliga fri- och rättigheter.

Bloggar: Lotta.
Media: AB, AB, DNExp.