lördag, september 24, 2011

Vissa svarar - andra borde läsa på fakta

Jag vill förstås tack Sebastian för att han tog sig tid att besvara de frågor som jag ställde av ren nyfikenhet, utan någon form av frustration. Jag kan dock konstatera att vi fortsatt står helt skilda när det gäller dessa frågor, i sig inget förvånande, men bra med ett klargörande. Efter att ha analyserat svaren och fått lite bakgrundsfakta kan jag konstatera följande.

1. Jag förstår till fullo meningen med att man har valt att kompromissa, inte minst i frågan om hur Örebro ska styras. Detta var en eftergift till Kd för att säkerställa en maktallians i och med att man röstade för att behålla snarare än att avskaffa den. Dock tycks S i Örebro ha svårt att förklara att de styr med just Kd, inte minst med tanke på deras helt skilda åsikter i denna principiellt ganska laddade fråga. Det känns även ibland lite förbryllande, att S hela tiden säljer sig så dyrt bara för att säkra sin egen maktallians.

Nr 2 var helt enligt vad jag föreställde mig, på nr tre fick jag motfråga kring att valfriheten är segregerad och vad jag hade för avsikter att motverka detta. För det första vill jag konstatera att valfrihet inte handlar om att vissa mer bemedlade ska ha privilegiet att välja utan valfrihet ska vara till för alla. Dock finns det exempel, som aktivt val. I moderatstyrda Nacka är invånarna bundna av att göra ett aktivt val när det kommer till skola och förskola. Dessutom kan man fundera kring hur segregationen hade förbättrats utan valfrihet, om barn i segregerade områden inte hade haft friheten att välja exempelvis en skola i ett annat område.

Frågorna var som sagt riktade till två personer. Sebastian valde att besvara dem vilket jag välkomnar. När det gäller svaren från Martin uteblev dessa. Innan hade Roger gjort ett inlägg som speglade all form av avsaknad av fakta kring ämnet och Martin valde tämligen okritiskt att lyfta det som skrev hos Roger. Även om jag postade en kommentar hos Roger för nästan åtta timmar sen har den inte publicerats. Jag vet inte om Roger har varit inne på bloggen ännu eller om han valde att inte publicera mitt svar. Det var dock lite underhållande med tanke på att det som lyftes i Roger och Martins inlägg var något som jag precis hade kommenterat i ett inlägg men där Roger hade hunnit trycka på knappen, några minuter innan mig.

1. Som jag konstaterade i mitt inlägg, var att det är helt fel diskussion att föra ifall vården ska vara offentlig eller privat. I och för sig är det ganska märkligt att både Roger och Martin hellre att fokusera mer på diskussionen om driftsformer än vad som borde vara överordnat, kvalitet och ökad patientmakt, möjligheten för alla att kunna välja den verksamhet som känns bäst, oavsett om den är privat eller offentlig.

2. Den andra aspekten som utgår från kommentaren "Varför anser moderaterna och Centerpartiet att de vet bättre än vad medborgarna gör?" Det som gör sig uppenbart är Roger och Martin floskler om att privatiseringar är överordnat allt hos Alliansen motbevisas. Vare sig Roger eller Martin väljer att sätta sig in i fakta i detta ämne. Jag kritiserade som sagt Centerpartiets stämmobeslut i denna fråga. Dock går det ganska enkelt att se att Moderaterna inte går samma väg. Dels genom SR:s rapportering, dels genom det förslag till ny kommunal handlingsplan som föreslås till Moderaternas partistämma. Min åsikt är att detta är helt rätt, människor ska ha rätten att välja det som passar dem bäst, oavsett om den är privat eller offentlig. Kvalitet går främst och dåliga alternativ ska avvecklas, oavsett om verksamheten är privat eller offentlig.

Som sagt, det vore ganska bra om man tog till sig fakta först.

Media: ABABExpExpSvD.