onsdag, oktober 19, 2011

Alliansen mot ett alternativ som saknar täckning för sina förslag

På morgonkvisten ramlar jag över Alliansens fyra partiföreträdares gemensamma apell gentemot S-budgeten. Läsningen som de bjuder på är just en förväntad uppspaltning utav de förslag som Socialdemokraterna bjuder på i sitt budgetalternativ. Håkan Juholts ord om stora breda löften har landat i en vardag där han inte saknar täckning för sina förslag. Härvan kring förhandlingarna av S-budgeten påtalade en brist när det framkom att man till en början ville göra avsteg från många av de fagra löften.

Jag har likt många andra tagit del av de breda löften som Juholt har bjudit på under vår, sommar och höst. Hösten blev nu inte kanske som han hade tänkt sig, men de interna budgetförhandlingarna blev en tid där vardagen gjorde sig påmind och medvetenheten om att det inte rimmar bra, att ansvarstagande inte bara är att hålla ordning på ekonomin, utan också inte lova ut mer än vad man kan finansiera.

Diskussionen under vår och sommar har kretsat kring hur socialdemokratin nu ska finansiera sina löften. Är det underskott eller skattehöjningar? Budgetpresentationen bjöd på ett besked, höjda skatter genom slopade arbetsgivarvgifter för unga, begränsat RUT och ROT, en skatt på tung fordonstrafik som tycktes kunna inbringa skattemedel innan den ens var införd.

Läsningen som bjuds på gör en lite mer förbryllad kring hur socialdemokratin har tänkt att finansiera sin budget. Efter beräkningar av den skuggbudget som finns har man funnit att det saknas kostnadsberäkningar för vissa förslag. Nog talat om att det var en budget i balans enligt besked från S-leden, kanske för att man inte valde att ta med alla kostnadsberäkningar, vem vet?

Nog väl, även om Alliansens gemensamma utspel vill slå hål på Socialdemokraternas trovärdighet för ekonomin är det i en tid där de senare partens företrädare har långt kvar att nå upp till Anders Borgs och Fredrik Reinfeldts förtroendesiffror. Till döma av allt har Reinfeldt/Borg haft inga problem att framställa S-budgeten som oansvarig och ett alternativ som saknar täckning. Ansvar, arbetslinjen, Alliansen är det som kommuniceras från ett håll. På andra sidan står ett alternativ som saknar täckning i sin vardag, inte undra på att vissa försöker dra sin trubbiga lans mot opinionen.