måndag, oktober 24, 2011

Carina Moberg och konsten att styra journalisten


Så här i kölvattnet av den juholtska skandalen tar sig en ny diskussion form. Behovet av tydligare regelverk gjorde sig påminn när historian om Juholts bostadsaffärer gjorde sig kända i media. Frågan om det var brottsligt är besvarad, frågan om vetskapen om hur reglerna såg ut var svårare att besvara.

Det är dock inte bara kring det faktum att reglerna var oklara och Juholt inte upptäckte det. Signalen att reglerna var klara när de egentligen inte var det, ett Facebookmeddelande som senare ångrades och signaler om hur krishanteringen inom den högst staben inte tycktes vara den bästa. Bilden av en person som Morgan Johansson som sviken av sin partiledare efter turerna med Reepaluförslaget var också ett scenario som kom i helt fel tidpunkt.

Dock pågår granskningen kring regelverket och det är bra om man nu gör allt som kan göras för att riksdagsledamöterna är bättre uppmärksammade om vilka förmåner som ges och vilken rätt man har till dessa. Riksdag & Departement, Riksdagens interna tidning med Riksdagsstyrelsen som uppdragsgivare har börjat granska härvan kring hyresersättningarna och om reglerna borde har setts över.

Dock ter sig svaren på frågorna till Carina Moberg, socialdemokratisk gruppledare och ledamot i Riksdagsstyrelsen lite märkliga. Ett utdrag:


"Borde riksdagsförvaltningen ha tagit initiativ tidigare till tydligare regler?
– Nej, absolut inte. Det är vi ledamöter som ska ta det initiativet. Det är oerhört viktigt att den rågången görs, säger Carina Moberg.
Borde ni ledamöter ha tagit initiativ tidigare?
– Det vill jag inte kommentera just nu. Nu gör vi det. Om vi borde ha gjort det tidigare eller inte vill jag inte att du skriver någonting om, tack, säger hon"

Att be en journalist inte skriva om vissa saker, speciellt när man sitter i styrelsen för de som är huvudman för avsedd tidning och är gruppledare för det parti vars partiledare blivit granskad för det som journalisten skriver känns rätt magstark. Att i huvudtaget som politiker styra en journalist i hans arbete att värna sin demokratiska rätt att granska felaktigheter är rätt allvarlig, jag förstår upprördheten.

Det gnälls rätt mycket på historiska skrivningar i ett visst idéprogram, om ett partis medverkan i de demokratiska reformer som har genomdrivits.Så om de som nu stör sig på de historiska skrivningarna i det moderata idéprogrammet gällande den moderata demokratiska historian, hur förklarar de då att en gruppledare för ett socialdemokratiskt parti idag ger en order som direkt verkar emot en av de mest grundläggande principerna i vår demokrati?

Bloggar: DennisEkonomisten, HagbomHedin, LidbyTokmoderaten
Media: Journalisten.