fredag, oktober 14, 2011

Ett partis framtid formas nästa fredag - ett partis framtid avgörs idag

Nästa fredag kommer diskussionen inom mitt eget parti kretsa kring det nya idéprogrammet. Förslaget har stötts och blötts ute i distrikten. Kritik har kommit utifrån, även från borgerligt sinnade ledarskribenter som meningsmotståndare som avfärdar detta nya dokument. Trots allt målas diskussionen upp om en debatt nästa fredag som många inom partiet ser fram emot. Det är dock inte bara idéprogrammet som formar hela approachen utan den politik som ser till att förflytta besluten, från politiker till människor. Det är en politik som tar ansvar inför de utmaningar som vi nu ställs inför.

Skillnaden i fokus är slående i dagens politiska Sverige. Vissa har befunnit sig i medgång och kan fortsatt fokusera framåt utan risken för internt kaos och missnöje, andra har trevat efter en rad av motgångar, sökandes efter svaret på hur man ska komma tillbaka men som fortsatt trevar vidare i samma spår av otydlighet och internt missnöje.

Ser man till den politiska aspekten finns det anledning att ställa sina motståndare till svars. Vad är svaren för jobben, ansvaret för ekonomin? Vad är det svaret gentemot det regeringsalternativ som styr Sverige? Höga ambitioner har styrt motståndarna mot en höst där den parlamentariska situationen har fallit dem i händerna. Trots allt föll de höga ambitionerna platt när den konkreta politiken skulle formas. Det är stora ord om stora löften, men i längden är det någon annan som ska betala.

Bortsett från situationen som nu råder mediellt kan det kännas lite frustrerande att det finns en opposition som inte tycks hitta en rejäl gnista och förmå att utmana regeringen. En styrande regering kräver en stark och tydlig opposition som kan föra en konstruktiv argumentation. Vad som kommer utifrån den situation som nu råder är det en brist i den inrikespolitiska debatten med en opposition som inte kan forma ett riktigt tydligt alternativ gentemot regeringen. Trots allt är det situation som inte gör att någon i mina led stannar av och ser på.

Som regeringsparti finns det en risk att bli framställd som förvaltare och inte förnyare. Den kommande stämman måste vara ett sånt tecken att regeringsinnehavet handlar om att fortsatt förnya sig. Till skillnad från för fyra år sen, är det en stämma där mitt parti nu går till med något av en känsla att den positiva vind som ändå blåser på vår sida fortsatt ska blåsa stark. Det är dock vårt ansvar hur vi vill framställa oss inför väljarna. Därför måste det egna ansvaret att fortsatt söka förnyelse och stå öppen inför framtidens utmaningar.

Bloggar: Johannes, Peter, PrärietankarRoger, Tokmoderaten.
Media: AB, AB, AB, AB, DN, DN, DNExp, Exp, Exp, SvD, SvD.