torsdag, oktober 27, 2011

EU:s öde och att klaga på något man genomförde

Jag tänker mig tillbaka till onsdagens riksdagsdebatt angående krisen i Europa och om huruvida vilka orsaker som låg bakom. Initiativet kom från Vänsterpartiet och fokus var att tydligt kritisera euron som institution. Trots att det finns ett motstånd från min sida mot att Sverige nu ska gå med i valutasamarbetet finns det andra bättre förklaringar än att snöa in sig på euron som orsak. Orsaken är till stora delar statsfinansiell.

Uppe i talarstolen försökte Tommy Waidelich (S) erinra åhörarna om att orsaken bland annat låg vid avreglering av finansmarknaden. Det är förstås lätt att skylla på något annat när den direkta orsaken till dåliga statsfinanser är orsakat direkt av politiker. Men det blir också intressant när det kommer till det faktum att Waidelichs eget parti var med och avreglerade den svenska finansmarknaden.

Det blir förstås lätt att skylla på marknaden och säga att den fungerar fel. Snarare kan det vara fallet att marknaden fungerar precis som den ska men inte på det sättet som vissa hade förväntat sig. Marknaden reagerar direkt på hur styrande politiker väljer att hantera den. Bristen på respekt för offentliga finanser skapar osäkerhet, det reagerar till slut marknaden på. Därför har politiker ett tungt ansvar.

Greklands skuld kommer nu gå ner till 120 procent av BNP. Det är förstås inte tillräckligt i ett längre hänseende. Till skillnad från Sverige som lyckats komma under 40 procent av BNP kommer nu det långsiktiga arbetet. Det finns förstås en tillförsikt att saker och ting åstadkoms för att skapa bättre skyddsvallar mot finansiella svängningar. Må detta vara en lärdom för framtiden

Bloggar: Ann Helena, Ekonomisten, GöranSven-Erland
Media: AB, AB, AB, DN, DNExp, SvD, SvD, SvD, SvD.