torsdag, oktober 20, 2011

Fel i reglerna eller tolkningen? HD har satt tonen

Grundintentionen i regeringens sjukförsäkring har alltid kretsat kring tre principer; är du för sjuk för att arbeta ska du sjukförsäkring, har du arbetsförmåga ska det finnas vägar för att kunna återgå i eget arbete efter förmåga, ifall man inte skulle få sin arbetsförmåga ska möjligheten för förtidspension finnas. Det är klart att när Försäkringskassan tar beslut som går helt emot de intentioner som finns med reformer är det lätt att ifrågasätta reformen i sig, även om det är felaktigtigt.

Högsta Förvaltningsdomstolen har nu fastslagit att Försäkringskassans tolkning om att stadigvarande nedsatt arbetsförmåga är lika med livslångt. Därmed finns grund för att liknande fall som de som har rapporterats om, bland annat ett fall som kom upp i september förra året annan tolkning.

Försäkringskassan har ofta hävdat att de tar sina beslut med hänvisning till att regelverket säger detta. Nu finner rättsinstanserna en annan syn i det hela, vilket är glädjande. Det finns nu en "prejudicerande" grund för att tolkningen stadigvarande inte handlar om livslångt och att Försäkringskassan inte har tolkat lagen efter lagstiftarens intentioner. Det finns förstås anledning att se hela tiden se över regelverket för att hitta luckor och förhindra att människor faller mellan stolarna. Domen är trots allt ett bevis på att lagens intentioner har tolkats fel från ansvarig instans.

Bloggar: Ekonomisten.