tisdag, oktober 18, 2011

Guilt by associationretoriken fortsätter

Johan Persson och Martin Schibbye ställs idag inför rätta i Etiopen i något som bör anses som en farsartad tillställning. Två journalister som har viljat rapportera från ett känsligt område i landet, mycket på grund av områdets oljefyndigheter och de intressenter som har prospekterat där. Grunden till det hela är Lundinfamiljens inverkan i området, främst via bolaget Africa Oil som har fått dessa två journalister att göra reportage från området.

Lundin är känt i och med att en viss utrikesminister hade varit styrelseledamot i Lundin Petroleum fram till 2006 då Arvfurstens palats kallade. Vad är då skillnaden? Bildt torde med sitt arbete inom ett av Lundinfamiljens företag veta skillnaden på saker och ting. Africa Oil som enligt utsago bedriver oljeutvinning i Etiopien ägs via två privata stiftelser som kontrolleras av Lundinfamiljen. Bildt satt i styrelsen för Lundin Petroleum, en del i Lundinkoncernen.

Frågan är hur Bildt skulle ha något direkt intresse då hans styrelseuppdrag och ägarinnehav i Lundin Petroleum är upplöst. Faktum är att det är på denna vägen som retoriken förs. Bildt befläckas med sin medverkan i en av Lundinfamiljens företag, därför skulle hans agerande ifrågasättas.

Sanningen är att UD hjälper flertalet svenskar varje år att komma hem. Människor som har blivit fängslade på olika platser runtom i världen men vars fall inte blir känt för omvärlden. Jag har svårt att se att Johan Persson och Martin Schibbyes fall behandlas annorlunda på grund av syftet med deras resa, det företag de vill granska. Hittintills handlar det om en guilt by associationretorik som försöker få Bildt på fall, än har den inte fått någon inverkan på den granskade.

Media: SvD, SvD, SvD.