onsdag, oktober 26, 2011

Idéprogrammet skriver framtid, inte historia

Det moderata idéprogrammet diskuteras alltjämt. Det är förstås glädjande och förbryllande att vi har en svensk vänster som i allra högsta grad bryr sig mer om en skrivning än om att forma sin egen agenda. Det moderata idéprogrammet har antagits för att forma Moderaternas fortsatta förnyelse. Oavsett vad vissa vill påvisa handlar detta om just Moderaternas framtid.


Stycket som väcker irritation har tolkats på något vis att Moderaterna har försökt "skriva om historian". Det är tämligen konstigt då det moderata idéprogrammet inte är en historisk doktrin utan ett verktyg för Moderaterna att i dialog med medborgarna forma morgondagens politiska agenda.


Stycket som har väckt irritation är:
”Vi människor har en stark känsla för rättvisa. Orättvisor upprör oss ofta djupt. Kampen för rättvisa har också historiskt varit en stark drivkraft för rösträtt, mot apartheid, för jämställdhet, mot diskriminering och för rättsstat. För Moderaterna är rättviseperspektivet ständigt närvarande. En viktig utgångspunkt är att alla ska kunna utveckla sina liv oavsett bakgrund.”

Problemet är att när folk läser texten blir det lite feltolkat. Det är därför skribenter som Martin Aagård och Daniel Swedin brister i sin läskunnighet, medvetet eller omedvetet går att undra. Om man ska förtydliga vad som står bör texten läsas enligt följande:

”Vi människor har en stark känsla för rättvisa. Orättvisor upprör oss ofta djupt. Kampen för rättvisa har också historiskt varit en stark drivkraft för rösträtt, mot apartheid, för jämställdhet, mot diskriminering och för rättsstat.
*PAUS*

För Moderaterna är rättviseperspektivet ständigt närvarande. En viktig utgångspunkt är att alla ska kunna utveckla sina liv oavsett bakgrund.”

Vad som glöms är att det i början av stycket står "vi människor" och inte "vi moderater". Trots vad som har gjorts i historian, ansluter sig nu Moderaterna till den kampen. Och för att förtydliga, idéprogrammet är inte till för att skriva om någon form av historia utan vara ett verktyg för framtiden.Det är det här som gör det så förbryllande att det är mer fokus på historia än framtid. Till råga på allt har vänstern haft större problem med sin egen historia. Till följd av allt har de i åratal ägnat åt det som Moderaterna nu anklagas för. Så låt oss slå fast, idéer handlar om framtid, det är därför som idéprogrammet är till för det moderata förnyelsearbetet i framtiden, som om det skulle vara så svårt att förstå. ;)


Bloggar: Edgelius, HanifLapsusdei, Zac.