måndag, oktober 31, 2011

Inget fel på Fridolins hybris men...

Jag missade Fridolins inlaga på DN Debatt igår. Inlägget signalerade en ambition om att nu på allvar åka ut i samhället och låta vanliga medborgare vara en del av rörelsen. Jag finner det intressant att fler finner det givande att åka runt och lyssna till vanliga människor. 250 000 människor ska vara med och forma Miljöpartiets politik fram till  valet 2014. Lite hybris kan man tänka, men Miljöpartiet spelar på en planhalva som är tämligen tom, när socialdemokratin letar efter sitt inre förtroende och ett annat parti efter en ny ledare.

Därför blir det intressant att se hur Fridolins ambitioner kommer fungera i praktiken. Ta exemplet med den moderata kampanjen Välkommen till verkligheten. Tusentals besök har gjorts i välfärdsverksamheter runtom i Sverige. Partiföreträdare har åkt runt och lärt sig konsten att lyssna till människor och inte tala till dem. Syftet är att hämta in vardagsbilder som ligger till grund för formandet av politiken. Det är också här som idéerna och visionerna om den egna verksamheten finns. Det är de som ska anammas, inte formas själv inom partistrukturen och tro att man kan implementera dem rakt ute i verksamheterna.

Ibland växer det fram en debatt där det varnas för partiers minskande medlemsantal. I sig har partier inte samma medlemsbas nu som de hade för några decennier sedan. Dock finns en annan farhåga, att människors tappar tron på politiken och det parlamentariska systemet i sig. Vad som är det viktiga arbetet inom partiet är att inte bara få folk att bli medlemmar utan också aktiva.

Att Fridolin vill involvera fler människor i Miljöpartiets framtida arbete är i sig inget förvånande. Det är dock farhågan att hybrisen slår tillbaka, om de människor som man vill lyssna till inte känner att de får gehör för sina tankar och åsikter. Men Fridolins hybris är inget fel sig, man vill lyssna till en kvarts miljon människor, varför ha hybris av att prata med en kvarts miljon när det finns nio miljoner att lyssna till?

Bloggar: Anybodys, EkonomistenPeter, Johan, MartinRoger.
Media: DN.