fredag, oktober 28, 2011

Juholt sanningen och opinionen


Det skapar visst lite irritation att man påpekar att Håkan Juholt far med osanning i sina inlägg mot statsministern. Känns lite konstigt då personer ur samma läger var ute och knäppte Reinfeldt på fingrarna när han kom med siffran om hur många fler sysselsatta som Sverige hade nu än tidigare. Jag finner det ganska relevant att komma med fakta som håller ihop för att politiken ska kännas trovärdig. Därför finns ett stort ansvar på även oss att kvalitetssäkra våra uppgifter.

Det är klart att efter en period där det har påpekats att påpekats att Juholt inte hade koll på regler, vilket i sig delvis var ett led av oklara regler är det lite anmärkningsvärt att när nu Juholt vill fokusera på politiken inte förmår att kvalitetssäkra sina uppgifter. Inte heller att de som finns honom närmast inte ger honom tillräckligt med information eller rättare sagt korrekt information.

Trots allt står Juholt och far med direkta osanningar på en frågestund i riksdagen. Visserligen har antalet bidragstagare ökat, men det utbetalade stödet i kronor har minskat. Dessutom var toppen under 1997, då Socialdemokraterna styrde. För Håkan Juholt blir det lite förvirrande när det inte går att hålla koll om det nu var 8 eller 36 år som låg till grund för hans påsstående. Det är egentligen inte bara Juholts missräkning som förbryllar utan det uppenbara faktum att han inte förmår att få korrekta uppgifter från sina närmsta stab.

Just kompetensen inom hans närmaste led är den stora utmaningen och gårdagens snedsteg talar om att tiden är inne för att prioritera den kompetenshöjningen. Någon respons får han inte från väljarleden och att inte bara Juholt kommunicerar oförmågan att framstå som regeringsduglig utan också hela hans stab är det som gör hela socialdemokratin en björntjänst.

Återigen får man brottas med mannen som kom till som en nödlösning, men en väg att gå är att se till att de som jobbar i hans närmaste närhet är tillräckligt slipade att ge honom uppgifter som är korrekta och inte gör att Juholt återigen får stå i skamvrån för sina politiska bedrifter.

Bloggar: EkonomistenLarsPeter APeter HP-OTokmoderaten.
Media: ABDNDNDNDNExp SvD.