söndag, oktober 30, 2011

Med Juholt tillbaka till 70-talet?

Den vänsterorienterade tidningen Folkbladet skriver något som den lokala konkurrenten Corren har snappat upp. Diskussionen kring anställdas rätt till heltid, främst inom den offentliga sektorn har lett till en diskussion där politiska företrädare från alla led pratar om att erbjuda människor möjligheten att få gå upp till heltid.

Här finns dock en viss skillnad. Det finns ett ansvar hos Sveriges kommuner och landsting att kunna skapa förutsättningarna för att folk ska kunna arbeta heltid. Dock finns fortfarande vindarna kvar om att göra detta till lag. Problemet är dock att detta är en lagstiftning som kommer gå utanför den offentliga sektorns ramar och skapa stora problem för de aktörer som agerar i näringar de olika anställningsformer är en förutsättning för att kunna klara sig.

Dock är det farhågan kring de som Folkbladet tar upp om Håkan Juholts uttalande om att Kommunalfackets ledning "som skriver lagtexten till den lag om rätt till heltid som blir den första proposition som en ny S-regering" lägger fram vid ett eventuellt maktövertagande.


Bara den anledningen att en statsministerkandidat på allvar skulle låta en av arbetsmarknadens parter få skriva lagtext som ska beslutas i Sveriges riksdag, att återigen politisera arbetsmarknadspolitiken på det sätt som man gjorde på 70-talet då några av de största ingreppen mot den svenska modellen gjordes, är något som väcker förvåning.


Ta folk inom hotell-, -konferens- och restaurangnäringen till exempel. Att lagstifta om rätt till heltid är ungefär detsamma som att försätta dessa företag i konkurs. Vi får en arbetsmarknad där stora företag med mycket resurser klarar sig kvar, men den småskaliga hotell- och restaurangföretagaren tvingas ha folk anställda även under perioder då omsättningen och arbetsbelastningen är lägre, på grund av omsättningen ofta varierar väldigt kraftigt över tid.


Faktum är att Håkan Juholts flört med 70-talet och ambitionen att göra ett av de mest drastiska ingreppen på den svenska arbetsmarknaden är den manöver som skulle skrämma upp både egna socialdemokrater, men många av de företagare med varierande arbetsbelastning som räds att anställa en person som har rätt att kräva heltid.


Bloggar: Maria.
Media: Exp, SRSvD, SvD.