torsdag, oktober 20, 2011

#Mstämma och jakten på det allmänna intresset

Mycket har gått sedan Fredrik Reinfeldt lanserade de Nya Moderaterna som begrepp. 2005 myntades begreppet i Örebro, sex år senare sluts cirkeln på samma plats där termen blev allmänt känd. Mycket har hänt under tiden. 2005 hade man hanterat ett katastrofval och ett faktum att man nästintill bara var näst störst inom borgerligheten. Nu är kontrasterna talande om man jämför med den tiden.

Att vara ett parti över 30 procent har inte kommit av sig själv. Uppenbarligen har omformningen av partiet varit en succé. Trots det finns det en lång väg att gå, att uppfattas som ett allmänintresse kräver att man får genomslag i samtliga frågor som väcker ett allmänt intresse. Ekonomin är säkrad, skatterna och jobben likaså. Trots allt finns det frågor som där Moderaterna inte har fått det förväntade uppsvinget.

Ett tydligt tecken på det är att studera de moderata prestationerna lokalt och regionalt. Nya Moderaterna har slagit in väl på nationell nivå, där de starka profilfrågorna är centrala. Ute i landet är det skillnad, gamla fördomar som Moderaterna har all anledning att bryta gör att väljare lätt uppfattar partiet utifrån de påståenden som kommer från motståndarhåll.

Att kunna stå emot vrångbilder av partiet är förmågan att skapa ett beteende där de moderata idéerna får växa in. När människor hör ett missriktat påstående mot Moderaterna som inte riktat stämmer överens med väljarnas bild av partiet och man får känslan "Det där stämmer väl inte", då har Moderaterna lyckat bättre med sitt uppdrag att slå in på områden där man har ett förtroendeglapp att hämta in.

På det viset kan man tycka att omvalet i maj som inte riktigt var till Moderaternas fördel, trots allt visar på att det finns grund för fortsatt förnyelse och idéutveckling. Det kan inte alltid vara så pass enkelt att håva in framgång efter framgång utan att tillvaron ska få sig en och annan törn. Att pröva nya idéer, att driva igenom svåra reformer är ett måste för att utveckla sig. Den förre premiärministern Tony Blair nämnde att när man föreslår en tung reform får man kritik, när man genomför den blir man idiotförklarad och när reformen är genomförd ångrar man att man inte gick längre.

Medvetenheten om att utvecklingen inte har varit lätt, att alla reformer inte har varit efterlängtade är uppenbar. Men viljan att utveckla och förnya sig handlar också om att ta sig an de uppgifter som inte känns särskilt glamorösa, som kanske väcker en del kritik, men när de väl är avklarade gör tillvaron så mycket bättre. Det moderata förnyelsearbetet ska inte vara lätt, men det är väl det som gör det så intressant.

Bloggar: FredrikIlse-Marie, HögbergKent, Laakso, Lars, MartinOla, Peter, Sebastian, Tokmoderaten.
Media: AB, AB, DNDN, ExpSvD, SvD, SvD, SvD.