fredag, oktober 14, 2011

Och vi som vill diskutera politik


Förra fredagen hade rent politiskt sett varit en perfekt fredag för oss moderater. Till en början kom det osedvanligt dumma förslaget om olika formers medborgarskap, sen kom beskedet om utebliven närvaro från Juholt och Ohly vid söndagens debatt i SvT Agenda. Reaktionerna mot dessa två moment var starka, inte minst det första. Parallellt med härvan kring Juholts bostadsbidrag kom även historien om hur Juholt och hans stab skulle ha svikit högt uppsatta socialdemokrater, backa upp ett ställningstagande som Juholt timmar senare inte ville kännas vid.

Nu har dock Juholts förtroende naggats en del och om han nu var långt efter Reinfeldt i förtroendemätningar redan innan förra fredagen, kan det tyckas att Juholts möjligheter att komma ifatt sin statsministerkombattant känns nästan som att ta upp Titanic ur dessa djup och göra det sjödugligt igen. Dock är han på banan igen och den politiska debatten kan återuppta då socialdemokratin ska ut i landet och återta det förtroende som på många håll har försvunnit.

Politik är idag mer personfixerad än tidigare. Jag finner dock inget problem med det. Snarare hade problemet varit större med väljare som röstar på partier som formar politiken och riktningen för morgondagen men ingen vet vilka som sitter och trycker på ja- eller nejknappen. Snarare är utmaningen att hitta politiker som personifiera sin egen politik och framstå som ett föredöme för sina politiska gärningar, inte bara för sin person.

Till skillnad från Reinfeldt/Borg befinner sig firma Juholt/Waidelich milsvida ifrån de förstnämnda när det kommer till förtroende för deras förmåga att kommunicera ansvarstagande och framstå som regeringsdugliga. Håkan Juholt har dock inga problem att mäta sig retoriskt med Fredrik Reinfeldt. Men Juholt saknar en politik som tar ansvar och sätter "alla" jobben främst.

Trots allt kan jag vara lättad över att det stora drevet är över, för viktigast trots allt är politiken och det vore mer gynnsamt om det kunde vara mer fokus på de politiska alternativen. Håkan Juholt må ha svårt med att att inhämta förtroende igen. Men nu är han tillbaka på den politiska banan igen och ska dömas efter hans partis politik.

Bloggar: EkonomistenGöranJinge, JohanLasse, LidbyMartinPeter A, Peter HSven-Erland,
Media: ABABABABABDNDNDNDNDNExpExpExpExpSvDSvDSvD.