lördag, oktober 08, 2011

Problemet är redan känt, dubbelmomsen måste bort

En norrman fick förra året för sig att skapa en applikation baserat på det gamla spelet Alfapet, ett spel som i en digital form fick en nyrenässans. Applikationen har inbringat honom den nätta summan av 75 000 kronor, per dag. Den digitala spelmarknaden har fått en rejäl boost de senaste åren. Apple App Store och Facebook har i synnerhet bidragit till detta.

Problemet är att en digital spelmarknad är allt annat än nationell. När företag agerar globalt ställer det höga krav att regelverket hänger efter och inte skapar ogynnsamma situationer för företag som vill verka i Sverige. Det har sedan länge funnits kännedom om att svenska företag som tillverkar spel som säljs exempelvis via Apple App Store drabbas idag utav den ogynnsamma situationen av att de dels betalar moms genom försäljningen i App Store, men sen ska svenska staten ha sin del av kakan.

Om vi har ett regelverk som inte bara att svenska företag hamnar i en negativ konkurrenssituation gentemot sina konkurrenter, utan också riskerar konkurs om de inte flyttar verksamheten utanför Sverige finns det ett uppenbart problem som måste få en snabb lösning. Har svenska staten gjort en tolkning som särskiljer sig från alla andra länder måste denna tolkning undanröjas snarast för att denna snedvridning inte ska råda för svenska företag.

Bloggar: MMK, Sebastian.