måndag, oktober 03, 2011

Snarare internt kaos än parlamentariskt kaos

Några kämpar med diskussionen om hur de ska brottas med sitt kommande ledarskap, några andra är inne i en process där det nuvarande ledarskapet har satts på press. I ett annat parti växer enligt rykten missnöjet mot den som inte tycks leverera det som denne lovade. Inför sommaren var det många som befarade en kaotiskt höst i svensk inrikespolitik. So far tycks det mer likna internt kaos i många läger istället för det befarade parlamentariska kaoset som ger huvudbry för de som gör allt för att styra vidare i minoritet.

Vänsterpartiet kämpar för tillfället vidare med sin partiledarprocess, det känns dock som den kommer lite i skymundan av andra händelser. Frågan om vem som ska leda kombineras med frågan om delat ledarskap. Det skapar förstås lite utmaningar. Det vore rimligt om man till en början kom överens om hur ledarskapet ska se för att man sedan kan välja en kombination som går ihop med varandra.

Rykten säger att Marcus Birro nu planerar att kandidera till ordförandeposten i Kristdemokraterna. Jag börjar fundera om detta verkligen är på allvar, men jag hoppas att Birro med sina ambitioner gör vad som förväntas av honom när det gäller en politisk programförklaring. Det här är dock en situation som är fel, när ledarskapet får mer fokus än vad som är behövligt, den politiska kommunikationen.

Veckan kommer dock bjuda på ett spännande moment, det om den kommande skuggbudgeten. I TV-rutan kan jag skåda den lunta som utgör det budgetalternativ som ska presenteras. Verkställande Utskott är enligt Håkan Juholt positiva till den, idag tar riskdagsgruppen ställning till den. Det kändes ganska förbryllande att allt prat om högre ambitioner förbyttes i en härva av missnöjdhet. Nu tycks dock knutarna ha lösts. Det mest överraskande är att man nu ställer sig delvis positiva till RUT. Det känns som samma gamla mantra, man är först emot men ändrar sedan ställning, i det här fallet delvis.

Som sagt börjar hösten mer likna vid internpolitiskt kaos. Dock har stiltjen i den inrikespolitiska debatten helt och hållet försvunnit. Håkan Juholts viktigaste händelse i hans ledarskap kommer med veckan budgetalternativ, kommande höst blir också utmaningen för honom hur han ska hantera det fjärde oppositionspartiet. Det finns enligt uppgifter källor inom partiet som inte är övertygade i hans avståndstagande till dessa.

För andra fortgår arbetet alltjämt. Moderaterna styr vidare med fokus på partistämma och fortsatt ansvarstagande. Centerpartiets nya ledarskap tar form och tar upp sitt arbete på allvar. Dock innebär hösten en del intressanta moment som mer och mer tycks kretsa mer kring ledarskap än politiskt innehåll. Vänsterpartiet är mitt uppe i det, i Kristdemokraterna har det bara börjat och i Socialdemokraterna blev det inte riktigt som man kanske hade tänkt sig under veckan. Det här dock denna vecka som Håkan Juholts politiska ledarskap kommer på sin spets, det är nu som han måste visa att han kan leverera rent konkret.

Bloggar: Peter, Tokmoderaten.
Media: AB, AB, AB, AB, ArbBl, Exp, Exp, SvD.