onsdag, oktober 05, 2011

Staten och kapitalet - sida vid sida de går?

"I dialog med näringslivet, akademin och de fackliga organisationerna vill vi utveckla en samverkansmodell som tar sin utgångspunkt i centrala framtidsutmaningar för vårt samhälle – både inhemska och globala."

I en annan tid var näringsliv och arbetarrörelsen två vitt skilda saker. Socialdemokratin som en del i den senare hade som mål att stärka arbetarrörelsen gentemot näringsliv och penningstinna kapitalister. Med tanke på inlägget i dagens DN Debatt tycks det ha gått väldigt långt. Nu ska stat och näringsliv samverka för att skapa framtidens arbetsmarknad och möta framtidens utmaningar på den svenska arbetsmarknaden som i den globala ekonomin.

Inte kort efter att Tommy Waidelich hade fått sitt uppdrag som ekonomiskpolitisk talesperson började han tillämpa ett nytt modeord som hade lanserats av näringslivet. Talet om missmatch blev en stående punkt i Waidelichs anföranden när det gällde dialogen om att forma framtidens arbetsmarknad och stärka svensk konkurrenskraft. Dock känns det som de snarare bekräftar den kritik som kommer från de som myntade begreppet om missmatch57.400 platser inom högskolan, vuxenutbildningen, i traineejobb och utbildningsvikariat, mer utav utbildningsplatsermt , samt det som de inte nämner en gång i artikeln, kravet om höjd a-kassa. Enligt kritikerna var det just detta som pekade på hur oppositionen hanterar detta begrepp på fel sätt.


Det behövs en aktiv näringspolitik, det som Juholt/Waidelich lyfter fram. Vad är då behovet? En aspekt är en bättre samverkan mellan skola och näringsliv, en annan är lokala politikers förmåga att lyfta fram ett bra företagsklimat. När exempelvis Sandvik väljer att flytta sitt huvudkontor från Sandviken kan man fundera kring vad som har gjorts för att stärka företagsklimatet i just den regionen. Vad var det som gjorde att man valde att flytta verksamheten därifrån?


Behovet av en aktiv näringspolitik är väl värd att ta tillvara på, men det är bäst om man förstår näringslivets önskemål och bemöter dem på rätt sätt. Arbetsmarknaden behöver bli mer flexibel, marknaden för arebtsförmedling måste bli mer konkurrensutsatt för att fler aktörer kan få plats, det stora utbudet av arbetsmarknadsutbildningar.


Näringslivet talar om mer samverkan mellan utbildning och näringsliv, en flexiblare arbetsmarknad och ett mer aktivt arbete hos lokala politiska företrädare att lyfta fram ett bättre företagsklimat. Till döma av detta har Juholt/Waidelich ännu inte tolkat begreppet som de som myntade det vill ha det till. Den del av det som de bjuder i dagens debattinlaga är en del i den budget som lyfts fram idag, en budget som arbetats som har tagits fram under mer eller mindre kaotiska former.


Halv tio får vi reda på de fulla detaljerna, vi börjar redan nu skönja lite i hur de tänker finansiera allt detta. Bland annat genom att göra det dyrare att anställa unga människor, göra matinköpen för barnfamiljer dyrare, begränsa RUT och ROT mm. Det blir intressant att se hur man kommer reagera på beskeden som kommer idag.


Bloggar: MikaelPeter APeter H.
Media: SvD, SvT.