måndag, oktober 10, 2011

Största förloraren är trots allt politiken


Dagen efter en debatt som inte blev som det var tänkt fortsätter det drev som gjorde helgen till allt annat än avkopplande för vissa. Det finnsnu  en diskussion kring om det är lämpligt av Juholt att nu ta time out under den tid som förundersökningen råder. I detta avseende är åsikterna säkerligen delade, jag har förhoppningen att Juholt och hans närmaste krets landar i ett beslut som känns bäst för dem.

Trots allt finns det alltid en liten frustration kring händelser som dessa. Även för en politisk meningsmotståndare blir det svårare när fokus nu ligger på något helt annat. Nu är även det problemet självförvållat av Socialdemokraterna då man valde att tillsammans med Vänsterpartiet bojkotta gårdagens debatt i Agenda,ett beslut grundat på att man inte trodde väljarna var förmögna att själva kunna åskådliggöra de politiska skiljelinjerna med ett annat parti bara för att man visuellt fick stå bredvid dem.

Trots allt är det debatt i Riksdagens kammare på onsdag. Får ett ögonblick får en människa ett litet andrum att just prata politik, och det behövs i nuläget, även om vissa kommer ha fokus på andra grejer och det blir även svårt för oss i Moderaterna att lyckas tränga igenom mediebruset som råder för tillfället.

Kontroverserna som råder har en stor förlorare, den politiska situationen. Till råga på att Socialdemokraterna lade en ungdomsfientlig budget, till det det oerhört korkade förslaget som kom från Ilmar Reepalu och Morgan Johansson hade det känts rätt behagligt att fokusera på att särskåda det faktum att vi har ett oppositionsparti som inte visar något som helst ansvarstagande och som uppvisar en raljant ton mot vissa jobb som inte anses riktigt fina.

Även om förhoppningen är att Håkan Juholt och partiet tar ett beslut som känns bäst för dem, är den lilla förhoppningen om att Juholt tar en time out under den tid som förundersökning råder. I nuläget när fokus ligger på något annat än just politiken är förlorarna på den uteblivna debatten fler än bara Socialdemokraterna. Den politiska debatten förlorar alltid när fokus riktas mot något annat inom politiken än just den politiska debatten.

Media: ABABABABABDNDNDNDNExpExpExpExpSvDSvDSvD.