onsdag, oktober 19, 2011

Tankar inför partistämman

Andra hanterar kris, åker runt i landet och träffar först och främst sina egna för att lappa igen det förtroende som har trasats sönder som ett par slitna jeans. Sen kommer det viktiga samtalet, det med väljarna. Konsten är att finna en väg in i väljarnas vardag, vara där de befinner sig och tänka tanken att de kommer säkerligen till oss. Mycket av det arbetet är det som Moderaterna genomför i sin utveckling. Samtalet ute i landet, med sjuksköterskan och inte verksamhetschefen med sina statistikbilder är de viktiga samtalen.

Förmågan är också att kunna hålla tyst. Folk förväntar sig att politiker ska komma med de självklara beskeden. På det sättet bygger man inte en uppfattning om vad väljarna och vad folk ute i verksamheter vill, då är uppfattningarna redan klara. Att lyssna, bearbeta och återkomma med lösningar på vad man uppfattade som önskvärt är något nytt. Formandet av Moderaterna har inte på något sätt stannat av, det finns fortfarande utmaningar, frågor där moderaterna som parti inte uppfattas som lika trovärdigt som i andra starka frågor.

Fredagen kommer kretsa kring den stora diskussionen kring det nya idéprogrammet. Det är förstås lovande att befinna sig i ett parti där förnyelse och utveckling sker, till skillnad från andra partier som fokuserar på interna kriser och partiledarschismer. Fallgropen för Moderaterna är att bli stämplade som förvaltare och inte förnyare, den främsta opponenten mot samhällsproblemen är ett ansvarstagande för ett parti som söker fortsatt förnyelse.

Diskussionerna invid stämman har inte bara kretsat kring idéprogrammet utan den diskussion som kom att kretsa kring Moderaternas syn på kvotering. Det ska inte uppfattas som att Moderaterna vill ha kvotering, därför ska partiets ståndpunkt fortsättningsvis vara att kvotering inte är ett alternativ. Moderaterna har visat att det går utan, i riksdagen är Moderaterna det parti med flest utlandsfödda ledamöter.

Intrycket inför helgens stämma är att Moderaterna befinner sig i en situation som skiljer sig markant från den senaste partistämman för fyra år sen. Opinionen är mer gynnsam, fokus ligger framåt och inte här och nu. Det finns ett ansvar hos alla ombud att göra den här helgen så mycket bättre.

Media: DN, SvD.