fredag, oktober 28, 2011

Utan Muller inga bekymmer?

Även om följetongen SAAB fortsätter alltjämt kan jag inte undvikaa tt imponeras över att man återigen lyckas hålla företaget vid liv. SAAB blir ytterligare ett svenskt bilföretag som hamnar i kinesiska händer. Man kan fundera kring vilka kosekvenser blir gällande arbetstillfällen i Sverige.. Dock kan det kännas skönt med en utgång där de bekymmer, orsakade av Victor Muller, en man som har haft förmåga att fjäska till sig nya finansiella medel men haft oförmågan att kunna göra det väsentliga, att sälja SAAB:s produkter.

Det finns förstås möjligheter trots allt. Kina, den idag dominerande marknaden, och med en kinesisk aktör som tar över SAAB bör det rimligtvis finns lite ljus i tunneln även för SAAB:s del. Det är förhoppningen om att många av de som har slitits mellan hopp och förtvivlan, inte minst det anställda på SAAB som förmodligen kan känna lite lättnad för tillfället. Victor Muller påstår sig inte ha haft något liv de senaste två åren. Från om de anställda har haft det är ju relevant vilket en av de anställda påvisar.

Bloggar: Högberg.
Media: AB, ABDN, DN, DNExp, Exp, ExpSvD, SvD, SVT.