tisdag, oktober 25, 2011

Väljarnas fokus - Vad som händer nu och framåt

Det är intressant att den allmänna opinionen inom svensk vänster i så hög grad har reagerat på de skrivningar som gör i det moderata idéprogrammet som togs fram under helgens stämma. Ett olyckligt uttalande från partisekreteraren i fråga gav lite vatten på kvarnen. Lite förbryllande kan det vara, att det är viktigare att bry sig om vad som hände och inte hände för 100 år sen. Trots allt publicerade jag den berömda listan med tillhörande kommentarer. Ingen avsikt att hålla på och dryfta med vad som hände förr, det är trots allt oavsett historia, viktigare att formulera svaren idag.

Det är förstås behagligt för främst den svenska vänstern att fokusera på högerns 1900-talshistoria. Det gör att de kan skifta fokus från vad de åstadkom under 1900-talet, vem kan egentligen vara stolt över sin historia? Återigen till idéprogrammet och stämma i övrigt. Det kan ju trots allt nämnas att Moderaterna inte tog beslut om vad som hände i sin historia utan snarare om vilka frågor man vill driva härnäst. Det är saker som:


* Ett nytt idéprogram - Ansvar för hela Sverige
* Ett nytt kommunprogram - Arbete välfärd och trygghet, kommnprogram 2011
* Ett nytt utrikespolitiskt pogram - Frihet och utveckling i världen
* Att Moderaterna inte deltar som en nominieringsgrupp i kyrkovalet 2013.
* Att grundligt och förutsättningslöst utreda frågan om surrogatmödraskap i Sverige.
* Att slopa dagens krav på att den som genomgör ett könsbyte ska vara steriliserad och ogift.
* Att se över reglerna för försörjningsstöd så att skapa incitament för arbete. Kärnan i politiken är arbetslinjen och strävan att öka incitamenten och minska trösklarna till arbete.


* Att utreda om ytterligare inskränkningar bör ske när det gäller utnyttjande av allemansrätten i rent vinningssyfte, samt eventuellt vidta åtgärder efter genomförd utredning.


Trots allt finns det anledning att fortsatt förnya och förändra. Pröva tidigare ställningstaganden, men alltid vila på en liberal och konservativ grund. Det är vad som gör vissa mer relevanta än andra idag, när man utmanar tidigare ställningstagande, formar idéer och visioner i samtal med medborgare ute i privata som offentliga verksamheter.


Trots allt är det lite förbryllande att gårdagens skriverier samt diskussionen kring Moderaterna idéprogram har fått svensk vänster att mer fokusera på historien än att fokusera på vad som är viktigast för väljarna idag. Men vi får ju dock ett kvitto på vilka som framstår som mer relevanta för väljarna. Vad som är viktigast för medborgarna är dock som är det moderata fokuset, därför förs kontinuerlig dialog för att formulera morgondagens agenda. När motståndare har fokus på andra saker känns det lite lättare, Det märks trots allt vilka som idag är det mest välmående partiet.

Bloggar: Maria, Tokmoderaten.
Media: AB, AB, Exp, SvD.