lördag, oktober 15, 2011

Vissa hanterar kris, andra bygger framtid

"Nu måste Juholt ut i landet på en Håkansgata", träffande ord från nätroten Peter Johansson. Även slutet är passande, vi pratar inte till folk, vi pratar med folk. Det är förstås lovande för socialdemokratin att det finns människor som inser vad som är utmaningen i det hela, att folk främst vill bli lyssnade på, inte lyssna till någon annan. Dock tycks intrycket fortsatt vara att det är de interna svaren som är viktigare än folks frågor. Där har Juholt en utmaning att överbygga.

I tider av kris bör det även påpekas att läget är inte likadant i samtliga partier. I dagarna pågår Folkpartiets landsmöte och nästa vecka drar Moderaternas partistämma igång. Två partier där det politiska samtalet är centralt i tider som dessa. När andra krisar fortsätter andra sin förnyelse. Att vinna val är ingen självklarhet, det krävs uppoffring och att ständigt våga utmana gamla föreställningar.

Inom socialdemokratin sprider sig missnöjet och uppgivenheten inför att valet 2014 är förlorat. Jag kan känna att Moderaterna har varit i precis samma position, uträknade utåt, men när det väl var allvar var de i främsta ledet. De motgångar som Moderaterna gick igenom förra mandatperioden var smärtsamma, men valet vanns på grunden av man formade svaren för framtidens utmaningar och lyssnade på väljarna. Andra hade medvind, men när det gemensamma regeringsalternativet skulle presenteras, när den gemensamma plattformen skulle kommuniceras minskade förtroendet.

Det är trots allt en lång väg att gå. Dock kan det tyckas att den förtroendekris som nu har drabbat kretsar kring helt fel för person om man nu vore en socialdemokratisk anhängare. Håkan Juholt gör anspråk på att leda en regering. När det gäller den ambitionen är förtroendet en oerhört viktigt. Där har Juholt en lång väg att gå, även utan den senaste veckans motgångar.

Det står nu klart att Håkan Juholt klarar sig undan åtal, helt rimligt eftersom regelverket i sig framstod som otydligt enligt rättsliga instanser. Fortfarande finns det andra otydligheter, den socialdemokratiska politiken. Moderaternas stora utmaning är att bygga förtroende i frågor där man fortfarande har en bit kvar gentemot sin främste konkurrent. Dock har man byggt förtroende  när det gäller ekonomiskt ansvarstagande, respekt för att alla jobb behövs och att man har ett alternativ för Sverige. Socialdemokratin ska inte bara ta sig igenom krisen som inte tycks ta slut, man måste göras sig betrodd i dessa vitala frågor där några andra redan ligger långt före.


Bloggar: GöranKent, Krassman, Mikael, MMK, Norah, Peter A, Peter H, Tokmoderaten.
Media: AB, ABABABAB, DN, DNDNDNDN, DNExpExpExpSRSvDSvD, SVDSvDSvDSvD, SvDSvD, SVT. SvDSvD.