måndag, november 14, 2011

Även M behöver förbättra sin syn på äldre

Moderaterna har på morgonen släppt en debattartikel där äldrefrågorna ska få större fokus i den politiska utvecklingen av partiet. Det är enligt den information som jag har fått och den grupp som nu ska utveckla den moderata äldrepolitiken ska nu börja arbeta. Tajmingen för det här är minst sagt passande, att nyhetsbevakningen nu fokuserar på äldrevården och de missförhållanden som har varit gör arbetet än mer relevant.

Detta handlar dock om en mer långsiktig agenda. Fortfarande är det ett faktum att Moderaterna har ett förtroendeglapp gentemot främst Socialdemokraterna när det gäller vård av äldre. Att fokus nu läggs på just äldrefrågor är dels för att man ska kunna presentera ett trovärdigt alternativ och visa att man ser samhällsproblemen och tar dem på allvar.

Det finns områden som exemplifieras och som den moderata äldregruppen ska kolla på, några tankar om dessa.

Enligt den undersökning som har gjorts är just hälsan det största orosmomentet. Att äldre får en vård som är kvalitativ men också att de känner sig väl mottagna är vitalt. Att införa vårdlotsar inom vården för att främst ta hand om de med stora behov är ett förslag som har lyfts fram, främst i Stockholms landsting. Detta är en grupp som upptar en stor del av vårdresurserna, därför behövs det kompetenta resurser som ser till att dessa människor hamnar rätt bland de olika vårdinstanserna och får rätt behandling i tid.

Det främsta intrycket från moderata besök hos välfärdsinrättningar runtom i Sverige är att de resurser som kommer välfärden till del inte når längst ut i de verksamheter där behoven finns. För många är besparingar regel än undantag, oftast är det någon däruppe som har resurserna och makten över verksamheten. Redan där finns något som den moderata äldregruppen har något att kolla på, där finns ett konkret exempel från vardagen.

Att den retorik som handlar om att kvalitet ska gå före försvarandet av driftsformer är vital för en äldrepolitik som ska vara tilltalande och ska ge Moderaterna mer förtroende. Vi kan alla uppröras över de missförhållanden som har inträffat, men att ta diskussionen om hur vården ska bedrivas är en fråga som kommer göra att Moderaterna fortsatt kommer att ha ett förtroendeglapp i frågan. Det handlar inte om att gnälla, det handlar om att ta ansvar och visa att man nu tar frågorna på allvar. Där finns intresset för att arbetet faktiskt ska utröna i något bra.

Bloggar: Elias, LottaPeter, Peter.
Media: AB, ABDN, DNExp, ExpExpExpExp, SvDSVT.