onsdag, november 16, 2011

Dagens Juholt - tar fokus från det relevanta igen

Tillbaka till politiken igen, Håkan Juholt har trots allt ett tydligt fokus att försöka få upp den politiska agendan igen. Tröttsamt är bara förnamnet i ett parti som har blivit tröttkörda på interna uppror och rent missnöje. Behovet av en öppen konstruktiv dialog, där idéer och tankar lyfts, där de som vågar utmana gamla föreställningar och försöker få partiledningen på andra tankar, inte hängs ut som intrigmakare. Vissa kanske har en övertro att de kan göra stora bedrifter på kort tid, men på något sätt ska deras tankar reflekteras och inte bara ifrågasättas.

Att skåda mediaflödet är trots allt lite uttjatat när det gäller politiska utspel från det juholtska lägret. Lördagens Ekotintervju var ett bottennapp när en framgång som bäst behövdes. Att det skapade missnöje var ett resultat som kunde ha undvikits, men folk kan ju inte bli förvirrade, särskilt partikamrater i fråga.

Håkan Juholt la fram på sitt kongresstal hur förfärligt det såg ut i dagens Sverige. Där kulturen hade blivit en marknad som bara såg till pengars värde och inte värdet av kulturella yttringar. Ett fantastiskt tal rent retoriskt, man fick ett intryck av att socialdemokratin trots allt hade lyckats vaska fram en partiledare som kunde väcka liv i partifolk, från topp till gräsrot.

Sju månader senare sitter jag här och beskådar ett av de alla fel som Håkan Juholt begår. Att förvänta att en statsministerkandidat försäkrar sig om var partiet står, hur fakta ska tolkas och hur det ska kommuniceras är tämligen givet. Att Håkan Juholt nu igen inte kan läsa fakta ordentligt och återigen få stå till svars för sina fel snarare för sin politiska agenda. Skolsegregationen i Sverige är inte högre i Sverige än i USA, första felet. Det som Pisarapporten pekar är betydelsen av socioekonomisk bakgrund i den svenska skolan. Juholt vill hävda regeringens ansvar för detta. Men Skolverket pekar på förändringar som skett på runt 10-15 års tid, fel igen.

Att felen leder till missnöje är en sak. Att tjänstemän nu får nog av att få stå i skamvrån för Juholts fataliteter kan vara förståeligt. Som tjänsteman vill man självklart kunna göra ett bra jobb och backa upp sin partiledning på bästa sätt. Men Juholts förmåga att hela tiden landa fel i politiska utspel; kring Libyen, kring pensionerna, kring SvT-bojkotten, SR:s lördagsintervju och nu skolsgregationen är förstås frustrerade för en del.

Att partier hamnar i kris på grund av mänskliga misstag som inte beror på det politiska innehållet är en sak. När krisen råder på grund av oförmågan att framstå som trovärdig i sina politiska utspel blir verkligheten en annan. Socialdemokraterna står och faller med en partiledare som inte förmår att övertyga i sina politiska ställningstaganden. Jag kan inte direkt säg att jag skulle vilja vara i deras kläder.


Bloggar: DHEGranqvist, Krassman, MikaelTokmoderaten, Westerholm
Länkar: ABDNDN, Exp, ExpExpSvD, SvDSvD.