torsdag, november 24, 2011

De fagra löftena fortsätter - De konkreta beskeden att vänta

Jag har noterat att Håkan Juholts turné nyligen stannade upp i Gävle, en av alla hans anhalter. Medlemmarna må vara nöjda, frågan är vad väljarna tycker. Frågan kommer att dyka upp ju närmare valet vi kommer, hur kommer allt att finansieras?

Lyssnar man till Juholts retorik blir man rätt imponerad över hans förmåga att forma den bild som han vill ge av samhället och den motståndare som han vill manövrera bort från regeringsmakten. Dock är det de konkreta beskeden som saknas i kontexten. Vad är innehållet i talet om "inte räds morgondagen", "vi måste bygga morgondagen" & "Vi har högre ambitioner än så"? Juholts första år har trots alla skavanker handlat om Juholts högre ambitioner, men det börjar bli dags att bli konkret. Ifall inte popcornmaskinen ska få tala.

Enligt uppgifter har stora löften kommit ur Juholts mun under hans besök i Gävle. Norrbottniabanan, tunnelbana och snabbjärnväg mellan Göteborg och Borås. Man blir aningen luttrad kring socialdemokratins löften kring järnvägen och kritiserandet av regeringens hanterande av de senaste vintrarnas tågkaos.

Då kan man fundera kring meningen med Botniabanan, en investering på runt 18 mdr kr nästan mitt ute i ingenstans, där finns en del av förklaringarna när övriga järnvägsnätet blev eftersatt. Samtidigt får Gävleborna finna sig i att det inte är dubbelspår hela vägen ner till Stockholm, något som Juholt inte nämnde men som bör vara en prioritet i de kommande investeringarna som regeringen har aviserat. Dessutom har jag hört om en rapport som inom kort kommer rekommendera politiker att lägga ner tankarna kring snabbjärnväg. Det är inte en realistisk tanke.

Det är det som är den stora frågan, hur allt ska finansieras. Jag vet att det är enkelt att åka runt och lova stort och prata med stora ord. Den retoriska bubblan är Juholts största akilleshäl, socialdemokratin har undvikit att svara på hur allt ska finansieras. Till det faktum finns frågan kring de luckor som finns i deras ekonomiska politik, hur kommuner och landsting ska kompenseras för det faktum att kostnaden för att ha unga anställda blir dyrare med det socialdemokratiska alternativet.

Det här luckorna är just det som ger bilden av Kejsarens nya kläder. Det som idag ger förtroende är att visa prov på ansvarstagande i en tid av oro. Det är inte dags att räkna ut socialdemokratin än. Men om den allmänna opinion skulle cementeras alltmer intill nästa val bör man ha anledning att vara orolig.

Media: AB, AB, ABDN, SvD.