onsdag, november 16, 2011

En missad smash - vissa prioriterar internstrid

Jag tycker förstås att det är lägligt att både Moderaterna och regeringen tar större ansvar för att få upp äldrefrågorna på tapeten. Sedan länge har det varit en akilleshäl, förtroendeglappet i välfärdsfrågorna har varit talande och därför släpar fortfarande moderater och dess allianskamrater efter i kommuner och landsting där valet baseras just på frågan om vem som är mest trovärdig i just välfärdsfrågor.

Att döma av kommentarerna i sociala forum finns det ett intryck av att Socialdemokraterna har förlorat sin chans att utnyttja kritiken mot privatdriven äldrevård och att hålla regeringen ansvarig. I samma stund anses regeringen ha intagit liknande ståndpunkt som oppositionen, att oppositionen har svårt att komma intill och få grepp om regeringen.

I samma skeende som äldrevårdsdebatten kom upp på tapeten har även nya interna stridigheterna inom Socialdemokratin kommit upp. Nu har kritiken gått att skåda under lång tid, men Anders Johanssons agerande är något helt annat. Att uttrycka önskan att mer behöver göras och att försöka visa en vilja av hur socialdemokratin kan ta initiativ i inrikespolitiken är en form av kritik som är mer konstruktiv och som har till syfte att man vill något gott. Sen finns det sms:et som är av helt annat slag.

På SvD Brännpunkt får regeringsföreträdare och Moderaternas finanspolitiska talesperson lägga ut texten för hur regeringen vill komma åt luckor i skattelagstiftningen, att skattesystemet som vi har är solidariskt och att de som verkar i Sverige visar ansvarstagande och bidrar till det som har skapat god konkurrenskraft och bidragit till god omställnignsförmåga bland annat.

Å andra sidan försöker företrädare för Carema laga sitt rykte genom att bjuda in både privata och offentliga företrädare för att skapa ett nationellt kvalitetsindex, allt för att öka möjligheten till bättre uppföljning. Det är just det talande kring när företrädare inom svensk välfärd och regering på sin sida fokuserar på att komma åt de missförhållanden som har kommit upp i ljuset och som alltid ska belysas, finns de som hade läget att utnyttja sitt förtroendeövertag.

I det läget har ytterligare en ledande socialdemokrats missnöje fått mer fokus i en tid då allmänhetens fokus ligger på något helt annat. I morse hörde jag den före detta riksdagsledamoten Bengt Silfverstrand skrida ut i etern och påpeka det som han skrev på sin blogg att socialdemokrater som uttrycker kritik öppet, oavsett om det är konstruktiv eller rent missnöjesyttrande borde "veta hut". Det blir rätt tragiskt när socialdemokratin har smashläge i en gynnsam fråga, dras mattan under dem bort och de bereder mark för regeringen att ta initiativ i frågan.


Bloggar: Johan.
Länkar: ABDNDNDN, ExpExpExpExprExp, SvD.