torsdag, november 10, 2011

Ett problem under lång tid som kräver långsiktiga lösningar

Problemen med det ökande antalet förtidspensionerade ungdomar ligger i att det allt som oftast rör sig om unga med psykologiska och medicinska diagnoser. Den ökande förtidspensioneringen av människor som pågick fram till 2006, mycket på grund av bristen på konkreta åtgärder att vända utvecklingen, har vänts och antalet förtidspensionerade och sjukskrivna är idag lägre än tidigare. Dock är detta ett helt annat problem, unga med olika former av medicinska åkommor.

Andelen unga som beviljats förtidspension har pågått under lång tid. Enligt OECD har antalet beviljade förtidspensioner ökat med 80 procent mellan 1995 och 2007. Att som Irene Wennemo landa i kritik mot regeringens arbetslinje blir lite missriktad. Detta är ett problem som har grott under lång tid och de människor som det nu talas om är unga människor med större svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Vad bristen ligger i kan diskuteras, bristen på arbetsmarknadsinsatser är en kritik,

Men utmaningen med att få fler unga in på arbetsmarknaden handlar inte om att det finns brist på arbetsmarknadsmässiga åtgärder, snarare är det utbildningar som människor inte har haft nytta av och en arbetsförmedlingsmarknad som är alldeles för snäv. I längden bör man ta steget att ifrågasätta Arbetsförmedlingen position och ge utrymme för fler aktörer att komma in och ta ansvaret för att ge fler människor chansen att få jobb. Det är en flora av arbetsförmedlare som främst behövs och inte en flora av olika utbildningar, där behövs det effektiviseras.

Människor med autism, ADHD och Asbergers syndrom är personer som behöver fångas upp tidigt. Därför är det viktigt att skolan en viktigt aspekt för att dessa människor ska kunna fångas upp tidigt och att skolan bättre anpassas efter dessa och inte som tidigare handla om en likriktning av utbildningen, att alla ska stöpas i samma form. Människor är olika, vissa behöver mer uppbackning och andra mindre.

Socialförsäkringsutredningen som rapporten i fråga har skickats till är en viktig del i att utveckla socialförsäkringen. Detta är en svår fråga och jag blir ganska trött på de som påstår att detta bara handlar om att regeringen skulle vilja jävlas med människor. Snarare är det en av de viktigaste frågorna som man valde att ta tag i. Ibland krävs det att man tar tag i frågor som inte gör en populära på direkten utan som har långsiktigt positiva effekter.

Bloggar: Peter, Roger.
Media: ABAB, DNDN.