lördag, november 26, 2011

Häftigt att betala skatt?

Jag tog del av Anders Borgs uttalande om skattens betydelse för samhället i sig. Att han anammar Mona Sahlins gamla bevingade ord om att skatten är grundfundamentet för samhällets olika funktioner, de som människor förväntar sig bli finansierade via skattsedeln. Vissa socialdemokrater kan tyckas hoppa högt i avsky över ett uttalande från en moderat som sänkt skatter för vanligt folk, i runda slängar mer än vad Bo Lundgren mäktade med i rena löften. Sen att de totala skatteintäkterna är högre nu än 2006, säger något om att vissa socialdemokraters klagande klingar rätt tunt

Det är klart att skatt är en nödvändighet för att klara den välfärdstanke som samtliga partier säger sig värna. Att Anders Borg anammar argumentet "Det är häftigt att betala skatt" kan jag förstå. Han är ju den som har det främsta ansvaret för skattepengarna. Dock kan man tycka att det skulle kunna finnas andra prioriteringar, som uttrycket "Det är häftigt att arbeta". Helt i linje med Moderaternas ambition om fler i arbete, den känslan av att ha ett jobb, ibland svår att komma ifrån.

Bloggar: DHE.