lördag, november 19, 2011

Igår: Arbeta mer Idag: Arbeta mindre - dagspolitik á la S

Socialdemokraterna tar sig an nya grepp i en fråga där de i sig har ett enormt förtroendeglapp, men som är vital för att i överhuvudtaget bli valbar. Den ekonomiska politiken ska kompletteras med några nya mål för att stärka Socialdemokraternas alternativ mot regeringens ekonomiskpolitiska agenda. En av punkterna som går att utläsa är följande:
Idag går det att läsa om viljan att partiet återigen ska lyfta frågan om arbetstidsförkortning. Bland annat handlar det om sex timmars arbetsdag för föräldrar, en fråga som Morgan Johansson ställer sig bakom. Det är intressant att ett parti vars främsta företrädare lyfter förslag om ett mål för att öka antalet arbetade timmar nu kompletteras av ett förslag om hur vi ska jobba mindre.


Frågan är vad de egentligen vill kommunicera. I nuläget får vi nästan vänja oss vid att Socialdemokraternas politiska agenda ändras, inte bara från dag till dag utan också från timme till timme.


Bloggar: Kent.