torsdag, november 17, 2011

Ingen har patent på åsikter

Moderaterna nu lägger fokus på frågor som traditionellt inte har varit särskilt sexiga för dem. Äldrefrågan kom upp på de interna priolistorna precis när det mediala fokuset blev talande. För Moderaterna är välfärdsfrågorna något som är vitalt för dem när man lyssnar till alla de föredrag där man visar på hur Moderaterna har ett förtroendeglapp att hämta in gentemot konkurrenterna.

Det finns ett problem när någon annan har ett stort förtroendeövertag i en fråga. På det sättet som man kommunicerar frågan och hur man väljer att framställa sin opponents politiska agenda väcker förtroende hos väljarna. Det finns en ambition hos Socialdemokraterna att lägga ut något om Moderaterna som gör att väljarna ska bygga sig en uppfattning som inte riktigt stämmer överens med Moderaternas egentliga agenda.

Nu blev debattatikeln från Sofia Arkelsten och Mats Gerdau en snackis, mycket på grund av att faktamaterial har hämtats från texter på Socialdepartementet, texter som är gemensamma för alla partier och inte något som ett parti äger rätten till.

Jag tycker förstås det är tråkigt att man från kristdemokratiskt håll skulle tycka att detta var ett fall av plagiat. Men jag kan undra varför Anders Andersson inte har använt dessa texter när de nu har funnits att tillgå för alla partier.

För Moderaterna går det inget annat att konstatera att äldre- och framför allt välfärdsfrågorna är prioriterade i nuläget. Det finns inga patent på enskilda åsikter. Moderaterna anpassar sina åsikter för att de ska locka nya väljare. Fokus är trots allt att Alliansen inte gör sig valbara ute i kommuner och landsting. Kristdemokraterna har anledning att vara med och se till att utvecklingen av Alliansen sker även ute i landets olika delar.

Bloggar: Tokmoderaten.
Media: SR.