onsdag, november 09, 2011

Internationell (S)olidaritet bara i teorin

Sveriges ledarskap i Nordic Battle Group var en bidragande orsak till att den svenska styrkan kunde vara på plats Libyen mindre än 24 timmar efter beslut. Nu finns dock ett hot, bristen på praktiskt solidaritet från en opposition som inte tycker att Sverige på nytt ska leda Nordic Battle Group 2014.

Försvarsmakten har genomgått en omfattande förändring de senaste åren. De soldater som har rekryterats är bättre utbildade och har bättre utrustning än tidigare. Hittills har 2 600 platser lett till 28 000 ansökningar. Fördelen är stor med att ha stående förband än att utbilda resurser och kasta ut dem när de är som mest kompetenta och med goda erfarenheter. Faktum var att värnpliktsförsvaret blev omodernt. Rekryteringen till utlandsstyrkorna hade just det problemet att när soldaterna var mest kompetenta var det tack och adjö.

Dagens soldater utbildas för att vara en del av Försvarsmakten under flertalet år, redo att försvara och redo att sättas in i områden där Sverige kan bistå internationellt.

Det som skiljer sig är just denna aspekt. 2008 var kostnaden en helt annan då vi Försvarsmakten fortfarande omgavs av den dåvarande reformen med värnpliktssoldater. Vid 2014 års ledarskap har Försvarsmakten fler anställda soldater än idag, utbildade med modern u och redo för insats. Det handlar egentligen inte om några dramatiska merkostnader. Jämfört med 3 miljarder 2008 handlar 2014 års insats om runt 150 miljoner kronor. Personal som redan är befintlig ställs till förfogande, redo att rycka ut med kort varsel. Insatsen i Libyen pekar på fördelarna.

Jag sällar mig till de som tycker att Socialdemokraterna i och med detta sviker sina tidigare ställningstagande kring internationell solidaritet. Det andas lite mer populism kring det ställningstagande som personifieras av dess talesperson Peter Hultqvist. Man är för internationell solidaritet men någon annan får ta ansvaret.

Faktum är att Försvarsmakten har en ypperlig förmåga att ta ledartröjan igen 2014. Jag tycker det vore tråkigt om man inte tog på sig uppdraget. Det är tråkigt att Socialdemokraterna sviker gamla ideal, gör sig till populister och inte visar att svenskt försvar kan ta täten. Den internationella solidariteten är viktigare i teorin, i praktiken sviker man och intar nånannanismen. Vad skulle egentligen Palme ha tyckt om saken?

Bloggar:  Tokmoderaten.
Media: SvD.