lördag, november 12, 2011

Juholts krav, några synpunkter

Igår var jag lite ironisk mot Juholt som tycktes bry sig mer om placering i Svt-debatter än att fokusera på debatten om äldrevården. Idag på DN Debatt får vi en ljusglimt av Juholts ambitioner kring hur äldrevården ska förbättras. I månt och mycket instämmer jag i Juholts krav. Det finns dock en del att kommentera kring de nio krav som Juholt staplar upp.

För det första måste vi en gång för alla slå fast att det är den äldre som ska vara i centrum..... Vi vill se en modell för kommunala fixartjänster mot låg eller ingen avgift och därtill bör rut-tjänster styras mot äldre på ett helt annat sätt än i dag.
I många fall väljer gamla exempel privata städtjänster för att de dels är billigare och för att den kommunala hemtjänsten inte har tid att utföra arbetet lika noggrant. Äldres valmöjligheter och förmåga att styra sina tjänster själva måste tydliggöras.

För det andra krävs en översyn av reglerna för privata vårdbolags medverkan i den skattefinansierade vården.
Det som vore bättre vara att man fokuserade på kvalitetskraven, att det inte går att urholka kvalitén för vinstens skull. Vårdgivare som levererar mycket god kvalitet och ändå lyckas vara kostnadseffektiva borde ses som ett föredöme för de om har svårt att hålla budget.

För det tredje behöver vi göra det möjligt för många fler äldre att arbeta längre.
Intressant, för i våras avfärdade Juholt förslaget om att fler skulle kunna jobba efter 65.

För det sjätte krävs en bättre sammanhållen vård för svårt sjuka äldre som i dag skickas fram och tillbaka mellan sitt boende och sjukvården.
Vad som nu går på prov i Stockholms läns landsting är vårdlotsar som ska finnas till för att svårt sjuka människor får behandling i rätt tid och leds rätt bland de olika vårdinstanserna.

För det sjunde måste matkvaliteten inom äldreomsorgen få en högre prioritet.
Ett problem för kommuner och landsting är Lagen om Offentlig Upphandling. Viljan att köpa lokalproducerade råvaror förhindras ibland oftast av LOU då dessa varor blir dyrare. En väg är att gå är att kommuner och landsting  ska kunna kräva svenska djurhållningskrav och lokalt producerade råvaror vid upphandling.

För det nionde måste vi säkra goda pensionsnivåer som går att leva bra på..... Ska vi klara bra pensioner i framtiden krävs att vi får ner arbetslösheten och att fler orkar arbeta längre..... Därtill anser vi att beskattning av pensionärer och löntagare ska vara lika.
Juholt försökte i våras med pensionsöverläggningar med en rad fackförbund men fick nobben. Att fler måste jobba längre är vitalt för att klara goda pensionsutbetalningar. Vad Juholt avser med sista meningen går att fråga, ska skatten för pensionärer sänkas till samma nivå, ska skatten på arbete höjas eller en mix av båda? Att höja skatten på arbete, speciellt för de med låga inkomster är inte rätt metod för att få fler i arbete.

Det är gott att Juholt har tydliga krav på äldrevården. Det är intressant att se i fortsättningen vilka konkreta förslag som han har att komma med. Fortsättning lär följa.

Bloggar: Göran, Johan, KentLars, Lasse, Peter H, Peter J, Tokmoderaten.
Media: AB, SvD, SvD.