torsdag, november 10, 2011

Kvalitet och människor går före systemkritik

Lyssnade på debatt mellan Göran Greider och PJ Anders Linder under morgonen. Kontrasten blev ganska tydlig, kritik mot system stod mot kritik mot bristande kvalitet och kontroll av vårdverksamheten. Göran Greider har rätt att frågan i grunden handlar om människor som behöver kvalitativ vård, men i sin argumentation landar i kritik mot vårdformer och vinstuttag.

Samtidigt gör Håkan Juholt ett utspel om skolan som går i nästan samma riktning. Dock handlar det om att komma åt kvalitetsbrister inom skolan vilket förstås är positivt. Jag skulle dock vilja efterlysa lite eftertänksamhet, Juholt oroas över det som han ser som oreda inom skolan, problemet är att vi kommer från en skola där elever knappt lärde sig någonting.

Det som ibland är talande i debatten är att vänstern allt som oftast framställs som de som står på de svagas sida vilket har gett dem ett övertag i välfärdsfrågor, allt som ofta landar i någon form av systemkritik istället för att tala om det som är det vitala; bristen på kvalitet och tydliga kontrollfunktioner. I frågan om skolan finns det två förväntningar som bör vara rimliga hos politiker; föräldrar ska känna att när barn kommer hem från skolan ska de ha lärt sig någonting nytt och de ska ha blivit sjyst behandlade.

Kritiken mot Carema är helt och hållet rätt. Det finns två aspekter, dels en skatteregelmässig aspekt, dels en kvalitetsaspekt. Det är viktigt att kritiken mot bristande kvalitet hos Carema inte riktas enbart mot dem utan att den landar i en kritisk granskning av hela äldrevården. Bristen på kvalitet måste landa i en diskussion kring hur man kan ställa högre kvalitetskrav och få bättre kontroll och inte i en diskussion om driftsformer. Aktörer som levererar vård av hög kvalitet och gör vinst är inget kontroversiellt, annars hade vi behövt diskutera frågan kring alla aktörer som gör vinst på offentliga medel. Men kvaliten måste alltid gå i första rummet.

Vi kan alla uppröras över missförhållanden inom vården. Att vanvård belyses och lyfts fram är något som ska tas med största allvar och fokus ligger därmed på att säkerställa att kvalitet efterlevs. Att fastna i någon ideologisk låsning, försvara system eller kritisera desamma är inte lösningen. Ska exempelvis Moderaterna få ett högre förtroende i dessa frågor handlar det helt klart att man måste medborgare gå före försvarande av system. Valfrihet handlar inte om att politiker vill ha det utan att medborgare ska få större inflytande över vården. Diskussionen skulle bli mer gynnsam om den handlade mer om kvalitet än om att dogmatisk gå in i en systemkritik som vissa gör.

Media: ABDNExp, SvDSvD.