tisdag, november 01, 2011

Med Juholt tillbaka till 70-talet? Del 2

Utspelet togs upp under helgen, ett uttalande som i sig väcker en del förvåning. Enligt vad ursprungskällan Folkbladet skriver gör man tolkningen att det är Kommunalfacket "som skriver lagtexten till den lag om rätt till heltid som blir den första proposition som en ny S-regering" lägger på riksdagens bord.". Det är förklarligt att tro att Juholt kanske menar en annan sak, att hans syn på rätten till heltid delas utav Kommunal. Men om det är fallet varför uttrycka det på ett sätt som gör att det ger upphov till missuppfattningar?
För Kommunal är detta en viktig fråga. Det finns inget motstånd från mig mot att anställda inom kommun och landsting ska få rätten att kunna gå upp i heltid. Dock vilar ansvaret på dessa parter, frågan är om dessa parter lyckas leva upp till sina löften. Det kanske är därför, för att kommuner och landsting inte klarar av att leva upp till sina löften som nu både Kommunal och Håkan Juholt nu gör allvar med att göra heltid till lag.


Att göra denna drastiska manöver är just det som är det allvarligaste. Att lagstifta om heltid är en kraftig inverkan på den svenska arbetsmarknaden och den svenska modellen i synnerhet, en modell byggd på att avtal och villkor bestäms av arbetsmarknadens parter. Kommuner och landsting må kunna ge möjligheten till fler att gå upp i heltid, men det finns näringar som skadas utav tvånget att ha anställda som när som helst ska kunna kräva rätten att jobba heltid.


Faktum är att många näringar lever med skiftande arbetsbelastning vilket gör deltidsarbete till en nödvändighet, en av dem är hotell- restaurang- och konferensnäringen. En lag om heltid i denna näring skulle vara en veritabel dödsdom för många företagare.


Kommunal driver denna linje eftersom deltid är vanligast inom deras område. Det finns således möjligheter att trycka på kommuner och landsting att göra verklighet av sina löften om att Kommunals medlemmar ska få möjlighet att gå upp i heltid utan att en lag som kommer inverka även på det privata näringslivet.


Faktum är att trots om Kommunal är de som skriver denna lagtext eller inte, är det en påminnelse om den 70-talsflört som Juholt nu tydligt ger
uttryck för. En inverkan på arbetsmarknaden vilket skulle få allvarliga inverkningar för många. Frågan är om Juholt vill betala priset för att återigen politisera arbetslivsfrågorna på det sätt som gjordes på 70-talet.
Bloggar:
Norah.