onsdag, november 30, 2011

Om man ändå anpassar sig efter motståndaren

Visst kan man inte vända upp och ner på människors ekonomi. Där har Leif Pagrotsky rätt i sin tes. Men i ett längre avseende är det mer förvånande att man inte är mer drastisk när det gäller den framtida skattepolitiken. Dessutom har det till synes blivit mer regel än undantag att man ständigt anpassar sig till Alliansens agenda.

Att nu Pagrotsky nu gör detta utspel är förstår en anpassning som kommer spela stor roll för svensk inrikespolitik, ifall nu resten av partiet är med på hans noter. Håkan Juholts generösa löften om breda investeringar blir mer och mer ihåliga i den takt som den del som är vital för att man ska kunna finansiera sina löften, inte kommer vidröras.

På ett sätt har man insett faktum att det är svårt att vända upp och ner på människors ekonomi. Vad innebär denna signal i längden? Det är självklart att på detta sätter skapar man inte förtroende i en fråga om just skatter. I takt med att väljare från båda leden tydligt föredrar Alliansens ekonomiska politik framför det rödgröna alternativet. Att man nu enligt den information nu mer och mer anpassar sig till Alliansens skattepolitik, gör det mer tydligt att det bara finns ett alternativ i denna frågan.

Media: AB, DN.