lördag, november 19, 2011

På jakt efter tydligheten

Fredrik Reinfeldt frågasätter Håkan Juholts engagemang mot de färmlingsfientliga vindar som kommer utifrån Sverigedemokraterna. Ett engagemang som han såg som en ryggmärgsreflex från hans tidigare utmanare Mona Sahlin, en person som har ägnat stor del av sitt politiska engagemang till att bekämpa främlingsfientligheten.

Genom Sverige reser Mats Odell och fiskar efter stöd till att leda ett parti som inte har tappat sin värdegrund, men som framstått som otydliga kring var de ska stå i den politiska myllan. Det finns en utmaning för svensk borgerlighet, en tydlig högerkraft som inte framstår som för allt extrema men som har förmåga att fylla ut en position på den politiska skalan.

Från dessa går resan tillbaka till de som rent medialt sattes i pole position när rubrikerna om vanvård på äldreboende kablades ut i etern, men som sladdade av banan i samma stund som debatten tog fart. Att ett sms kan lägga sordi på stämningen är en sak. Men i samma stund finns bristen på otydlighet. Missnöjet från Anders Johanssons sida berodde på Juholts otydlighet rent politiskt. Jag förstår honom till fullo, Sveriges Radios lördagsintervju var Juholt stora möjlighet till få fart på maskineriet, men slängde omedveten in skiftnyckeln bland de socialdemokratiska ekrarna.

Jag är ganska förvånad kring att tydligheten i Socialdemokraternas agenda inte har kommit ut än tydligare. Även om det väcks avsky mot vanvården i sig, finns det ingen tydlig linje i frågan. Juholt tog inte helt avstånd mot vinster i välfärden, och med kongressbeslutet från 2009 har man heller inte stängt dörren för detta. Nog pratat om Vänsterpartiet och deras ställningstaganden, men deras motstånd mot vinster och andra alternativ framstår som mer konsekvent än socialdemokratin.

Socialdemokraterna är i många fall inte motverkat dessa fall. Ansvaret för äldrevården ligger trots allt på kommunerna. I Falun där Socialdemokraterna styr, nystades ett fall kring Carema upp, i Sundbyberg med landets sämsta äldrevård valde Socialdemokraterna att säga upp avtalet med stans i särklass bästa äldreboende.

Samtidigt vill Moderaterna nu framstå som mer tydliga i välfärds- och inte minst äldrefrågor. Äldrekampanjen var sedan länge inplanerad, men det mediala fokuset satte kampanjen på sin spets. Ute i landet finns utmaningarna. Intrycket från vanvårdsskandalerna och hur vinster slussas utomlands ger en liknande bild av de besök som moderata företrädare gör i landet.

Människor som arbetar inom välfärden säger två saker, "Vi vill göra ett bra jobb" och "de extra resurser som sägs komma till vården ser vi inte röken av. I flertalet år har besparingar och effektiviseringar varit en del av vår vardag." I sig blir stela politiska byråkratier lika illa som de som ser till att medel slussas utomlands i skatteparadis. Båda är lika stora hinder för att de resurser som människor förväntar sig ska komma ut i verksamheterna, inte gör detta.

I många fall har många tydlighet som fokus, men de kan te sig olika. För vissa handlar det om en enskild fråga, för andra handlar det om hela partiet.


Bloggar: Högberg, PeterRolf.
Media: AB, DN, DNSvD, SvD.