tisdag, november 22, 2011

Partibidrag är varje individs ensak

Morgan Johansson är ytterligare en av de som spinner igång på konspirationsteorier kring Carema och samband till Moderaterna. Jag kan bara säga att det är beklagligt att Carema inte lever upp till kvalitetskrav, att kommuner inte noggrannare följer upp sina avtal samt att bristen på en skarp och övergripande kvalitetskontroll saknas.

Men jag hade för mig att Morgan Johansson hade viktigare saker än att skjuta bredvid målet. De senaste timmarnas medierapportering har handlat mer om att S nu viker tillfälligt från sin ståndpunkt om lagstiftning kring redovisning av partibidrag. Om han har svårt för Carema kan han göra något åt det faktum att hans partikamrater styr i en tredjedel av de kommuner som har upphandlat med Carema.

Det är förklarligt att vissa kräver att partier ska redovisa vilka organisationer som ger dem pengar. Det kravet kan jag stödja och samtidigt visa på hur mycket Moderaterna får av företag och organisationer. 0 kr! Det som ändå inte kan godta denna information kan man konstatera att de antingen:
  • Har svårt att läsa intäktsredovisning.
  • Indirekt ifrågasätter att Moderaterna inte följer god redovisningssed i och med att de inte väljer att särredovisa bidrag från företag/organisationer respektive privatpersoner.
I frågan om redovisning av företag/organisationers bidrag till partier är LO:s bidrag till Socialdemokraterna oklar. De finansiella medlena går att se, dock går det inte att utröna värdet av de personresurser som ställs till förfogande. Inte en Riksdagens UtredningsTjänst kan räkna på det.

Dock kvarstår det viktigaste, att varje skänkt krona kan vara lika hemlig som den enskilda rösten som en privatperson lägger. Att redovisa företag eller organisationers bidrag är enkelt, för där tar Moderaterna inte emot några bidrag.

Bloggar: Kent, Martin, MikaelRadikalen, TokmoderatenYtterligare konspirationsteorier. ;)
Media: DN, DNExp, Exp, SvD.