måndag, november 07, 2011

Rena grekiskan

Förvirringen har varit i sig talande i den grekiska inrikespolitiken. Löften om folkomröstning föll platt fall innan de ens hade realiserats, nu talas om nyval och en koalitionsregering på det fram till valet. Allt för att säkra det stöd som har utlovats för att inte den grekiska statskassan.

Den situation som råder är i sig inte särskilt vältajmad. Förhoppningen hade förstås varit att en bredare regering redan hade funnits i tider av oro, när bristerna redan var kända vid det senaste regeringsskiftet. Papandreou hade förstås ett läge att stävja situationen. När kraven på koalitionsregering höjs igen, blir den regeringen av, men utan Papandreou som gjort det klart att han inte leder en koalitionsregering med sin motståndare från Ny Demokrati.

Medan tyska och franska skattebetalare öppnar upp sina skattkistor för att agera respirator åt en ekonomi som mer förr än nu behöver en kur för att den ska kunna skrivas ut från finanskrisens sjukstuga och återigen stå på egna ben. I långa loppet handlar det förstås om en ekonomi som behöver synas i grunden. Onormala statliga förmåner och en onormalt stor offentlig sektorr är en sak. Behovet av ett robust skattesystem som inte bara finns som konstruktion utan som också ser till att resurserna kommer in.

Men framförallt, förtroendet för de som styr är det mest vitala i nuläget. De skeenden som har varit har varit rätt förvirrande. Den polska riksdagen har fått sin efterträdare i det grekiska parlamentet. att försöka tyda situationen kräver ibland att uttrycka den passande klyschan, "rena grekiskan". Situationen känns rätt oklar i nuläget.

Bloggar: Göran.
Media: ABDN, DN, Exp, SvD, SvD, SvD.