lördag, november 26, 2011

Släpp in fler - Om utanförskapets utmaningar

I tider av ekonomisk oro har kraven på att värna jobben för de egna medborgarna varit tydliga. "British jobs for British workers" har ekat från inte minst fackliga företrädare. Att dessa tongångar nu letar sig in i Labour, känns oroande. Jag har tidigare lyft upp diskussionen kring Blue Labour och de nationalistiska tongångar som nått ända fram till Labourledare Ed Milliband.

Just Storbritannien har varit ett sånt exempel. I Sverige har kritiken mot arbetskraftsinvandringen främst kretsat kring missbrukandet av systemet med arbetskraftsinvandring. Det är i sig olyckligt och självklart ska detta missbruk stoppas. Problemet finns även hos de svenska Socialdemokraterna. Det känns ibland som de inte vågar stöta sig med främst LO som varit en motståndare mot arbetskraftsinvandring. Det är ett motstånd som inte uttrycks ordagrant, men kläs i förevändningen om att arbetskraft utnyttjas av mindre seriösa aktörer på den svenska arbetsmarknaden.

DN pekar på att utanförskapet har ökat bland utrikesfödda. I sig har utanförskapet minskat, men till följd av den finansiella krisen slås de med svagast ställning ut först. Därför finns skyddsnät att fånga upp dessa. Därtill är det viktigt att fokusera på att vägen tillbaka till eget arbete är det viktigaste. Att hantera det ökande utanförskapet bland utrikesfödda handlar också om behovet av handlingskraft, på kommunnivå kan skillnaderna vara stora beroende på vart i landet man hamnar.

Det största problemet är att etableringstiden är oacceptabelt lång för invandrare som kommer till Sverige. I sig finns det lösningar, Solna som exempel där etableringstiden handlar om något år i bästa fall istället för 5-7 år som är ett nationellt genomsnitt. Under det året har den invandrare som haft turen att komma till just Solna, fått en introduktion på en arbetsplats och en introduktion i det svenska språket som är praktiskt gångbar. Detta sker för att man använder de resurser som tilldelas för att etablera människor på arbetsmarknaden och inte som någon form av bidragsförsörjning. Fem minuter från Solna centrum ligger Sundbyberg, där arbetslösheten bland utrikesfödda är en tredjedel högre än i Solna. Korta avstånd men stora skillnader.

Det finns som sagt goda exempel där man hittat lösningar som fungerar, en fråga om politisk handlingskraft, främst på kommunal nivå med Solna som exempel. Motståndet finns där, från fackliga organisationer till ett parti som försöker släta över sina nationalistiska drag och klä in det i en ny beteckning som ska kommunicera en mer mjukare framtoning. Som att klä in en slägga i en dunkudde. Hur svensk socialdemokrati tänker kring de vindar som blåser kring deras brittiska kamrater är en fråga sig. Jag skulle bli orolig om dessa vindar även blåste upp här i Sverige.

Bloggar: Lidby.
Media: DN, DN, DN, SvD, SvD, SvD.