onsdag, december 14, 2011

De är nöjda trots allt?

Socialstyrelsen ifrågasätter den utvärdering som görs av svensk äldrevård. de 140 000 enkäter som skickas ut till äldre och anhöriga har ett visst bortfall, enligt Socialstyrelsen främst bland de med stora behov. Även signalen att enkäten är svårbegriplig är något som lyfts fram.

Vad är det då som gör äldrevården bra? Det är detta som är den springande punkten i det hela. Kommunerna som har det yttersta ansvaret för äldrevården är de som rimligtvis bör ha ett hum om hur den äldrevård som bedrivs i kommunen, har den kvalitet som förväntas. Är de gamla nöjda?

Det är i många fall som företrädare är ute i äldreverksamheterna och vardagen. Den bild som ge är trots allt att svensk äldrevård är av god kvalitet, de som jobbar med de äldre har en ambition att göra ett bra jobb och att det ska lösa sig. I sig är dessa möten och samtal viktigare än de 140 000 enkäter som skickas ut till äldre och anhöriga. Det finns inget mer tydliggörande än ett möte eller samtal ute i vardagen.

I Stockholms stad har äldrevården varit under lupp. I ett fall har en entreprenör hindrats från att ta över Katarinagården. Oron som finns är viktig att ta på allvar. Att de styrande lyssnar in signaler från de äldre är trots allt det viktigaste, därför ett bra beslut.

Stockholm har ägnat en stor del av sin tid att hantera effekterna av den senaste tidens skandaler inom äldrevården. Vad det handlar om är att man har använt sig av mediarådgivning för att bland annat hantera äldrevårdsskandalerna. Man kan fråga sig om det är värt dessa pengar, det är trots allt inte i syfte att köpa pr åt Carema, de får göra det själva. Det vore trots allt bra om vissa läste på lite bättre, eller varför inte fokusera på på en konstruktiv debatt om hur äldrevården kan bli bättre än att bygga konspirationsteorier om att Carema skulle ha köpt sig lagstiftning. Dummare än så går det inte att bli.

I sig blir debatten om de missförhållanden som har uppdagats en viktig signal om att äldrevården får ett tydligare fokus. Fler blir äldre och fler kommer ställa krav på att den vård som ges är av hög kvalitet. Det är trots en tydlig signal från de som jobbar inom vården, att de vill göra ett bra jobb samt att resurserna ska komma dem till del. För att alla ska vara nöjda.