måndag, december 19, 2011

Det är inte lätt att vara (S)

Socialdemokraterna, ett parti med en ledare, vars verk skapar värk för partiet, har under sin tid som partiledare gjort ett stort nummer av att värna om de mest utsatta människornas vardag. Barnfattigdomen är en fråga som är på tapeten. Hur allvarligt problemet nu (Juholt har i vissa fall överdrivit siffrorna), är en sak. Faktum är trots allt att det är en utmaning att lösa, frågan är dock vilka lösningar som Juholt har.

Välgörenhet kommer upp på tapeten. Tidigare har Virtanen visat sin syn på människors givmildhet, som att det handlade om en form av mänsklig cynism, vi behöver inte betala lika mycket i skatt, men vi kan ändå ge en slant till de välbehövande. Anders Lindberg ger samma sken. Med Stadsmissionens verksamhet är det trots deras gärning en fråga om att människor förpassas från ett socialt skyddsnät till att bara vara "tacksamma". Det är fortfarande samma svartmålning, men de konkreta förslagen uteblir.

Sanningen är att så inte är fallet. Stadsmissionens verksamhet har funnits i åratal och dess verksamhet är behjärtansvärt. Trots att man ser denna verksamhet som viktig förpassas dess roll till en situation där man anser att människor förpassas till tacksamhet. Är det inte samma sak med ett starkt socialt skyddsnät, att människor som inte förmår ta vara på sig själva har tryggheten att det finns ett skyddsnät? För dem blir detta skyddsnät en fråga om tacksamhet, att samhällets funktioner finns till för dem. Stadsmissionens verksamhet har varit den verksamhet som funnits till när samhällets resurser inte har räckt till, då som nu.

Mycket av de resurser som människor skänker till välgörenhet är det som också garanterar utvecklingen för vissa ändamål. Hjärt- och Lungfonden menar att det inte är staten som bekostar den stora delen av hjärtforskningen, utan donationer. Cancerfonden och Barncancerfonden är två andra som drar in stora summor från givmilda människor. Ska även cancersjuka barn och äldre förpassas i tacksamhet för detta?

Faktum var ju att ingen skulle tvingas jobba eller söka bidrag för att denne var svårt cancersjuk, det vet säkert Lindberg om. Den kände krögaren som blivit sjuk i cancer, som var ute i media hade under två år haft noll kronor i inkomst, vilket inte skulle ge honom någon sjukersättning, ej heller med de gamla sjukreglerna. Det visste säkert Lindberg om.

I dagarna har Musikhjälpen avhållits i Göteborg. 18 miljoner har samlats in för att garantera skolgången för unga flickor, detta med hjälp av människors givmildhet. Är detta också bara en fråga om tacksamhet för dessa personer, eller fanns det enligt vissa skattepengar för att garantera skolgången för dessa flickor?