lördag, december 03, 2011

Det är Juholt som är tomteblosset

"Uppgiften är att forma ett samhälle, bygga ett land – inte tända ett tomtebloss som slocknar redan i handen."

Med dessa ord försöker Håkan Juholt återigen väcka hopp i en krisande rörelse. Den här typen av artiklar är bara en i raden av fagra löften från Juholt sida. Men snart behöver det vara nog med vackra floskler. Och med tanke på rubriksättningen, det är inte fokus på regeringens politik som är viktigast för socialdemokratin, utan behovet av en egen.

Går man igenom hans apell, skönjas egentligen inget nytt. De vackra orden om kunskapsbaserad ekonomi och värdeburen tillväxt börjar känas mer och mer floskelartat när de inte fylls med riktiga förslag, som dessutom är fullt ut finansierade.

Det blir förstås den stora frågan när partiets egna skatteutredningsgrupp kommunicerar ut att det inte kan bli tal om några drastiska skattehöjningar under denna mandatperiod eller till valet 2014. Hur Juholts vackra ord ska finaniseras blir den stora gåtan för hans antagonister att knäcka.

"Kvartalspolitiken ska avslutas. Vi ser i dag en kortsiktig och framtidsblind politik med havererande infrastruktur, lågt ställda klimatmål, återkommande vårdsskandaler, bostadsbrist och kanske främst: prioriteringar som sänkt krogmoms framför utbildningssatsningar."
Ett av de två målen som Juholt nu sätter upp är om ett mål för offentliga investeringar. Redan idag säger exempelvis Trafikverket att de har nått ett kapacitetstak vad det gäller att göra av sig med resurser på olika investeringar. De 5 miljarder extra som tilldelas i årets budget är precis vad man mäktar med att göra sig av med i olika infrastrukturinvesteringar. Det ska tilläggas att fram till idag har den nuvarande Alliansregeringen betalat av lån och räntor på runt 35 miljarder som tidigare regeringar hade belånat för till infrastrukturen.

"I vår vilja att ge sökljus åt missförhållanden så har vi, och inte minst jag som partiledare, ofta reagerat med snabbhet."
Är inte detta som har varit lite av problem med Håkan Juholt, att reagera snabbt, utan att riktigt tänka efter vad man säger?

Så till andra advent och helgens socialdemokratiska förtroenderåd är det förstås fokus på egen politik som är vital. Att raljera om regeringens "kvartalspolitik" håller inte då ens egen politik ger bilden av en timpolitik. Man säger något på förmiddagen som inte riktigt är detsamma på eftermiddagen.

Politik handlar om att vara konsekvent, att visa på att man kan ta ansvar och frastå som förtroendeingivande. Där har vissa en väg att vandra. Håkan Juholts problem är just tomteblosset, vackra tankar som blixtrar upp, men som sakta slocknar ut.

Bloggar: DHE, NorahPeter, Tokmoderaten.
Media: AB, AB, AB, DN, DN, SvD.