fredag, december 09, 2011

En insnöad situation i två avseenden

Klass tvåvarning råder för delar av Sverige. Vintervädret gör sig mer och mer påmint och människor oroar sig kring jultider att trafiken flyter på, att tågen går och vägarna är körbara. Medan svenskar i allmänhet bekymrar sig om dessa basal situationer, befinner sig andra i ett mer insnöat läge. Arbetet med att arbeta fram fördragsförändringar bland EU-ländernas representanter går trögt. Faktum är att tydligare kontrollmekanismer behövs. Bristen på respekt för de stabilitetskrav som satts upp äventyrar inte bara EMU-samarbetet i grunden utan även hela EU-samarbetet.

I grunden står Storbritannien som den hårdnackade motståndaren mot tydligare kontrollmekanismer från EU-håll. Tysklands och Frankrikes krav på tydligare kontrollmekanismer av euroländernas ekonomier är förklarlig. Att de nu försöker få igenom en fördragsförändring är en vilja som drivs främst genom Angela Merkels försorg. Behovet av tydligare kontrollmekanismer, att upprätta tydligare krav för stabilitet är vital, frågan är hur det kan göras utan fördragsförändringar, Herman Van Rompuy tycks ha en lösning.

I Sverige bekymrar sig svenskarna åt trafiksituationen. Just i vintertider blir den situationen symboliskt likartad den situation som råder mellan EU-länderna. Trafikverket har precis haft ett seminarium om hur vinterförberedelserna har varit inför denna vinter, trots att den ännu inte slagit till på allvar likt den hade gjort vid samma tidpunkt förra året.

Upprustandet av infrastrukturen är viktig och det satsas nu resurser, till och med så pass mycket att Trafikverket säger att de extra resurser som nu kommer till del är vad de förfogar att göra av sig med. Trafikverket har nått ett kapacitetstak av vad de klarar av att göra sig av med.

Vissa bekymrar sig att det inte görs tillräckligt för att möta infrastrukturens utmaningar. Det vore en lösning om man satte in sig i de satsningar som görs för infrastrukturen. Den mest omfattande infrastrukturplanen på runt 500 miljarder kronor, ordning och reda i ekonomin då mycket av de tidigare tillskotten som skulle komma infrastrukturen till del var i stora delar lånefinansierad. Hittills har det under de senaste åren betalats tillbaka runt 35 miljarder i räntor och amorteringar, pengar som kunde ha använts bättre.

I vintertider bekymrar sig vissa över att komma fram. I ett annat insnöat läge bekymrar sig andra för att komma överens.

Media: DN, DN, SvD.